Wat is een 'grondstof'

Home > Onderwerpen > Duurzame ontwikkeling, techniek > Wat is een grondstof ?

Wat is een 'grondstof'

Wat is een 'grondstof'

Inhoud pagina: Wat is een 'grondstof'

Vraag

Is de term grondstoffen in de categorie 6.4 (b) van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU) van toepassing op materialen (zoals bloem) die al bewerkt zijn maar als grondstof ingezet worden bij de productie van levensmiddelen of voeder ?

Antwoord

Ja. De term grondstoffen is bedoeld voor elk materiaal, bewerkt of niet, dat gebruikt wordt als input voor het productieproces.

In de Richtlijn industriële emissies is dit (ten opzichte van de IPPC-richtlijn) verduidelijkt door in de beschrijving van de categorie toe te voegen "al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt".

duurzame-ontwikkeling

Zie ook