Energiebesparing en Winst

Home > Onderwerpen > Duurzame ontwikkeling, techniek > Energie > Energiebesparing en Winst

Energie

Inhoud pagina: Energiebesparing en Winst

Energiebesparing en Winst is een centrale openbare databank met informatie over veel toegepaste energiebesparende maatregelen. Energiebesparing en Winst vormt een hulpmiddel bij het inzichtelijk maken van (technische) mogelijkheden voor een zuinig energiegebruik.

Erkende maatregelen voor energiebesparing

Per 1 december 2015 zijn voor zeven bedrijfstakken* concrete erkende maatregelen voor energiebesparing van kracht geworden. Deze erkende maatregelen vindt u terug in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Naast achtergrondinformatie is ook voor iedere erkende maatregel informatie uit deze bijlage opgenomen in Energiebesparing en Winst.

In onderstaande tabel zijn de bedrijfstakken weergegeven. Per bedrijfstak is een uittreksel van bijlage 10 als download beschikbaar. Voor drie bedrijfstakken zijn ook zogenaamde 'Infographics' beschikbaar die ook als communicatiemiddel bruikbaar zijn.

* Bedrijfstakken met erkende maatregelen voor energiebesparing
Bedrijfstakken Bijlage 10 Extra informatie
Kantoren Uittreksel Infographic
Gezondheids- en welzijnszorginstellingen Uittreksel Infographic
Onderwijsinstellingen Uittreksel Infographic
Autoschadeherstelbedrijven Uittreksel -
Rubber- en kunststofindustrie Uittreksel -
Metalelektro en MKB-metaal Uittreksel -
Commerciële datacenters Uittreksel -

Toekomstige erkende maatregelen voor energiebesparing

Sinds 5 juli zijn lijsten met erkende maatregelen voor energiebesparing beschikbaar voor de volgende nieuwe bedrijfstakken:

Bedrijfstakken 2e lichting
Bedrijfstak Ga naar branchepartij(en)
Hotels en restaurants  
Sport en recreatie Recron
Mobiliteitsbranche  
Agrarische sector  
Levensmiddelenindustrie (deels)  

Het gaat om de ‘tweede lichting erkende maatregelenlijsten energiebesparing’. De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de lijsten op 5 juli 2016 gepubliceerd in de Staatscourant:

Regeling tot wijziging van bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer.

Deze erkende maatregellijsten zullen naar verwachting einde 2016 formeel onderdeel van de Activiteitenregeling uit gaan maken.

Kies een bedrijfstak
Kies een activiteit
Selecteer één of meerdere maatregelen:

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Ruimte- en buitenverlichting

verlichten

verwarmen

Wegen of mengen van rubbercompounds of verwerken van rubber