Energiebesparing en Winst

Home > Onderwerpen > Duurzame ontwikkeling, techniek > Energie > Energiebesparing en Winst

Energie

Inhoud pagina: Energiebesparing en Winst

Energiebesparing en Winst is een centrale openbare databank met informatie over veel toegepaste energiebesparende maatregelen. Energiebesparing en Winst vormt een hulpmiddel bij het inzichtelijk maken van (technische) mogelijkheden voor een zuinig energiegebruik.

Erkende maatregelen voor energiebesparing

Per 1 december 2015 zijn voor zeven bedrijfstakken* concrete erkende maatregelen voor energiebesparing van kracht geworden. Deze erkende maatregelen vindt u terug in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Naast achtergrondinformatie is ook voor iedere erkende maatregel informatie uit deze bijlage opgenomen in Energiebesparing en Winst. In onderstaande tabel zijn de bedrijfstakken weergegeven en is ook per bedrijfstak een uittreksel van bijlage 10 als download beschikbaar. Voor drie bedrijfstakken zijn ook zogenaamde 'Infographics" beschikbaar die ook als communicatiemiddel bruikbaar zijn.

* Bedrijfstakken met erkende maatregelen voor energiebesparing
Bedrijfstakken Bijlage 10 Extra informatie
Kantoren Uittreksel Infographic
Gezondheids- en welzijnszorginstellingen Uittreksel Infographic
Onderwijsinstellingen Uittreksel Infographic
Autoschadeherstelbedrijven Uittreksel -
Rubber- en kunststofindustrie Uittreksel -
Metalelektro en MKB-metaal Uittreksel -
Commerciële datacenters Uittreksel -

Toekomstige erkende maatregelen voor energiebesparing

In onderstaande tabel zijn andere bedrijfstakken** weergegeven waarvoor ook erkende maatregelen in ontwikkeling zijn. Naar verwachting zijn deze maatregelen formeel onderdeel van de Activiteitenregeling in de 2e helft van 2016.

Toekomstige erkende maatregelen voor energiebesparing
**Bedrijfstakken
Automotive Sport en recreatie
Detailhandel Voeding
Horeca Agrarisch
Kies een bedrijfstak
Kies een activiteit
Selecteer één of meerdere maatregelen:

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Ruimte- en buitenverlichting

verlichten

verwarmen

Wegen of mengen van rubbercompounds of verwerken van rubber