Asbest

Asbest

Inhoud pagina: Asbest

Op dit deel van de website vindt u informatie over asbest. Het accent van de aangeboden informatie ligt op de milieu-aspecten van asbest. Ook kunt u de van toepassing zijnde regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vinden.

  • Wet- en regelgeving geeft een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving. Deze zijn het Asbestverwijderingsbesluit 2005, de Wabo, het Productenbesluit Asbest en het Arbeidsomstandhedenbesluit.
  • Situatiegericht geeft per situatie de toepasselijke wet- en regelgeving of richtlijnen weer. Informatie over de verschillende toepassingen van asbest vindt u op de pagina's Asbesttoepassingen en Asbestwegwijzer.
  • Asbest in scholen bevat voor gemeenten en schoolbesturen informatie en richtlijnen voor een goede asbestinventarisatie van schoolgebouwen.
  • Asbest in ziekenhuizen bevat voor ziekenhuisbesturen informatie en richtlijnen voor een goede asbestinventarisatie van ziekenhuisgebouwen.
  • Wij houden U op de hoogte over de laatste ontwikkelingen van het Landelijk Asbestvolgsysteem. Dit doen wij via de website Landelijk Asbestvolgsysteem.
  • Meer informatie over de Green Deal zonnepanelen (asbestdaken en zon).

U vindt handige en nuttige producten op de pagina Overheden voor overheden.

Helpdesk

U kunt op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur vragen stellen aan de telefonische helpdesk: 088-7977102 (kies optie 6). Ook kunt u vragen stellen per mail via het speciale asbest helpdeskformulier.

Bekijk de pagina Meer informatie om vast te stellen waar u terecht kunt met uw vraag.

Uitgelicht

asbestbuiten210x65

Gebruik de asbestwegwijzer!

Asbest is vóór 1994 in veel verschillende producten in en om woningen gebruikt. De asbestwegwijzer geeft informatie over de verschillende toepassingen die u in deze woningen kunt aantreffen. 

publicaties

Publicaties

In deze rubriek vindt u een overzicht van verschillende publicaties van Kenniscentrum InfoMil, de Rijksoverheid en andere organisaties over asbest.

Nieuws

VNG, PO-Raad en VO-raad stellen gezamenlijke Handreiking Asbest op

2 juli 2015Om scholen en gemeenten in staat te stellen asbest in onderwijsgebouwen gestructureerd aan te pakken hebben de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de sectororganisaties van het primair en voorgezet onderwijs (PO-Raad en VO-raad) door Ruimte-OK een gezamenlijke Handreiking Asbest laten opstellen. De handreiking zet de feiten en ervaringen rondom asbest in schoolgebouwen op een rij en bevat informatie over actuele wet- en regelgeving.
danger asbest