Geluid

Geluid

Geluid

Inhoud pagina: Geluid

Geluid is in het ruimtelijk spoor een belangrijk milieuaspect. Bijna alle functies/bestemmingen hebben er mee te maken. Sommige functies zijn veroorzaker van geluidsoverlast, zoals verkeer en bedrijven. Andere functies, zoals wonen, de gezondheidszorg en onderwijs kunnen hinder ondervinden van geluid.

Hier vindt u op overheden gerichte informatie over het aspect geluid in relatie tot het omgevingsrecht.

Helpdesk geluid

De helpdesk van InfoMil is voor overheden bereikbaar voor vragen over geluid in relatie tot de Wabo, de Wro en de Wet geluidhinder (uitgezonderd het saneringstraject).

Uitgelicht

boeken

Inhoudelijk dossier geluid

Hier vindt u de beschikbare kennis over het aspect geluid overzichtelijk bij elkaar.

geluid verkeer stad

Kartering en Actieplannen

Kenniscentrum InfoMil ondersteunt de overheden die geluidsbelastingkaarten en actieplannen moeten opstellen.

Nieuws

Zwolle gaat als een dolle!

4 november 2016Een groot aantal overheden stelt de geluidsbelastingkaarten uiterlijk 30 juni 2017 vast. Kenniscentrum InfoMil vergelijkt de voortgang van de overheden aan de hand van een stappenplan. Zwolle en 2 andere overheden gaan samen aan kop, terwijl veel andere overheden nog moeten beginnen.

Een stappenplan voor het opstellen van een actieplan geluid

25 oktober 2016Een groot aantal overheden stelt het actieplan uiterlijk 18 juli 2018 vast. Kenniscentrum InfoMil stelt hiervoor een stappenplan beschikbaar. Dit stappenplan biedt handvatten voor het opstellen van het actieplan.

Gegevens RWS en ProRail medio november

27 september 2016Een aantal gemeenten maakt geluidsbelastingkaarten. Voor deze kaarten hebben die gemeenten informatie nodig over rijkswegen en hoofdspoorwegen. Rijkswaterstaat en ProRail leveren deze gegevens via InfoMil medio november 2016.

O, kom er eens kijken: Brongegevens!

27 september 2016Een aantal gemeenten maakt geluidsbelastingkaarten. Voor deze kaarten hebben die gemeenten informatie nodig over rijkswegen en hoofdspoorwegen. Rijkswaterstaat en ProRail hebben deze informatie beschikbaar gesteld.

Actieplan geluid: Wat staat er in?

20 september 2016Een aantal overheden stellen vóór 18 juli 2018 een actieplan geluid vast. Zij overwegen opnieuw het actieplan en passen dit zo nodig aan. Het actieplan heeft als functie de beheersing van geluidemissie en effecten van geluid, waar nodig door vermindering van lawaai. Een actieplan bestaat daarom uit een beleidsmatig en een concreet deel. Kenniscentrum InfoMil presenteert de inhoud van die delen.
speaker swishphotos

Meer informatie