Vergunningplichtige inrichting: Grenswaarden en traumahelikopters

Vergunningplichtige inrichting: Grenswaarden en traumahelikopters

Inhoud pagina: Vergunningplichtige inrichting: Grenswaarden en traumahelikopters

Vraag

Mogen er nu voor het gebruik van een traumahelikopter of een ander soort helikopter bij een ziekenhuis nog geluidsvoorschriften voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau of het piekniveau worden opgenomen voor vergunningplichtige inrichtingen?

Antwoord

Nee, er mogen geen verdere geluidsnormen voor de traumahelikopter of ander soort helikopters in de vergunning opgenomen worden. Het Besluit hefschroefvliegtuigen milieubeheer geldt naast de door het bevoegd gezag opgestelde vergunningvoorschriften. Het besluit hefschroefvliegtuigen biedt geen mogelijkheid om met een nadere eis andere of aanvullende geluidsvoorschriften voor helikopters voor te schrijven.

Het ministerie wilde voor de inzet van traumahelikopters, al of niet bij helitraumacentra, geen verdere geluidsvoorschriften opleggen, om die geen belemmering te laten zijn bij ongevallenbestrijding.

In het Besluit hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen milieubeheer staan voorschriften voor het gebruik van helikopters bij ziekenhuizen die onder meer regelen voor welke activiteiten een traumahelikopter mag worden ingezet. Daarbij geldt een onderscheid tussen artikel 5 voor helitraumacentra en artikel 4 voor ziekenhuizen die geen helitraumacentrum zijn: bij helitraumacentra mogen helikopters vaker landen. Het geluidsniveau van een helikopter bij een helitraumacentrum mag niet hoger zijn dan 140 dB(A). Bij een niet-helitraumacentrum zijn er geen eisen gesteld aan het geluidsniveau.

speaker swishphotos