Activiteitenbesluit

Home > Onderwerpen > Integrale milieuregels > Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Inhoud pagina: Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen nodig.

Uitgelicht

GezondMilieuRGB

Wijzigingen per 1-1-2016

Beschrijving van de wijzigingen in het kader van de 'vierde tranche'. Met links naar thema specifieke informatie.

voorschriften-stijn-vogels

Nog een vergunning in 2016?

Overzicht van omgevingsvergunningen, watervergunningen en OBM's voor en na de vierde tranche wijzigingen.

duurzame-ontwikkeling

Eerste kennismaking

Interessant als u voor het eerst te maken krijgt met de milieuregels van het Activiteitenbesluit.

meetlint

Maatwerkmogelijkheden

Overzicht van en uitleg over mogelijkheden voor het stellen van maatwerkvoorschriften.

Nieuws

Inschrijving schakels vierde tranche geopend

16 november 2015Schrijf u nu in voor de Actualiteitenschakels over de wijzigingen van het Activiteitenbesluit in het kader van de 'vierde tranche' op 26 januari, 2 of 11 februari 2016.

Voorlichtingsbijeenkomsten Activiteitenbesluit vierde tranche in januari en februari 2016

19 oktober 2015Begin oktober 2015 zijn de wijzigingen van het Activiteitenbesluit in het kader van de 'vierde tranche' gepubliceerd. De streefdatum voor inwerkingtreding van de meeste onderdelen is 1 januari 2016. Op 26 januari, 2 en 11 februari 2016 geeft InfoMil daarom voorlichting over de wijzigingen in drie regionale Schakels.

Wijzigingen Activiteitenbesluit ‘vierde tranche’ gepubliceerd

2 oktober 2015Het Wijzigingsbesluit en de Wijzigingsregeling op zijn 1 en 2 oktober 2015 gepubliceerd. Naast het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, wijzigen onder andere onderdelen van het Besluit omgevingsrecht over vergunningplicht. De streefdatum voor inwerkingtreding van de wijzigingen over energiebesparende maatregelen is 1 december 2015. Voor alle overige wijzigingen is dit 1 januari 2016.

Release AIM 1 juli 2015

30 juni 2015Met de release van 1 juli 2015 is de Activiteitenbesluit Internet Module aangepast aan de wijzigingen van het Activiteitenbesluit van de toelaatbare geluidbelasting van woonschepen. Daarnaast hebben we enkele opmerkingen van gebruikers verwerkt.

Wijziging geluid woonschepen per 1 juli 2015

26 juni 2015 | nieuwsberichtOp 1 juli 2015 is het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit gewijzigd voor wat betreft de bescherming van ligplaatsen van woonschepen tegen geluidhinder. Voor ligplaatsen in de zone van gezoneerde industrieterreinen is het geldende overgangsrecht verlengd tot het inwerking treden van de Omgevingswet. In het Activiteitenbesluit is voor ligplaatsen van woonschepen de normering van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal toegestane geluidsniveau met 5 dB(A) verhoogd.
wetgeving en handhaving

Schakel vierde tranche

ketting smal

InfoMil houdt begin 2016 drie Actualiteitenschakels over de wijzigingen van het Activiteitenbesluit in het kader van de 'vierde tranche':