Activiteitenbesluit

Home > Onderwerpen > Integrale milieuregels > Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Inhoud pagina: Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen nodig.

Uitgelicht

duurzame-ontwikkeling

Eerste kennismaking

Interessant als u voor het eerst te maken krijgt met het Activiteitenbesluit.

wetshandhaving

Wat is een OBM?

Voor een aantal activiteiten hebben bedrijven vooraf toestemming nodig van het bevoegd gezag.

kleuren

Activiteiten

De werkingssfeer en de voorschriften van de ongeveer 100 activiteiten van het Activiteiten-besluit worden hier toegelicht.

connected

Branches

Dit deel van de website geeft informatie op maat voor bedrijven die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen.

Nieuws

InfoMil organiseert Schakel over 'vierde tranche' wijzigingen en NeR inbouw

17 juli 2014 InfoMil praat u op 18 september 2014 in een dagdeel bij over de belangrijkste wijzigingen van het Activiteitenbesluit in 2015. Een belangrijk deel van de wijzigingen is het resultaat van de inbouw van de Nederlandse emissie Richtlijn lucht (NeR) in het Activiteitenbesluit.

Wijziging Activiteitenbesluit vierde tranche gepubliceerd

7 juli 2014Het ontwerpbesluit van de wijzigingen in het kader van de vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit is op 7 juli 2014 gepubliceerd. Publicatie van het ontwerp van de wijzigingen in de Activiteitenregeling volgt naar verwachting in de loop van juli 2014. Tot 29 september 2014 is er de mogelijkheid tot inspraak.

Meer en betere informatie over Activiteitenbesluit op website InfoMil

27 juni 2014InfoMil werkt continu aan de kwaliteit van haar website. We maken de informatie leesbaarder, bruikbaarder en beter vindbaar. Hierbij maken we dankbaar gebruik van uw suggesties via de helpdesk, enquetes en bijeenkomsten.

Nieuwe werkwijze verzoek om advies gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit

5 maart 2014Kenniscentrum InfoMil gaat het bevoegd gezag op een andere manier helpen bij het beoordelen van gelijkwaardigheid. De Werkgroep beoordeling gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit kon tot nu toe veel verzoeken niet in behandeling nemen, omdat ze onvolledig waren. De nieuwe werkwijze sluit beter aan bij de vragen van het bevoegd gezag.

Reparaties Activiteitenbesluit op 1 maart 2014 in werking

20 februari 2014De reparaties van het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit omgevingsrecht treden op 1 maart 2014 in werking. Dit is op 20 februari 2014 bekend gemaakt. De wijzigingen van 1 maart 2014 zijn ook verwerkt in de integrale versies van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.
wetgeving en handhaving
 

Kenniscentrum InfoMil