Activiteitenbesluit

Home > Onderwerpen > Integrale milieuregels > Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Inhoud pagina: Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen nodig.

Uitgelicht

duurzame-ontwikkeling

Eerste kennismaking

Interessant als u voor het eerst te maken krijgt met het Activiteitenbesluit.

wetshandhaving

Wat is een OBM?

Voor een aantal activiteiten hebben bedrijven vooraf toestemming nodig van het bevoegd gezag.

kleuren

Activiteiten

De werkingssfeer en de voorschriften van de ongeveer 100 activiteiten van het Activiteiten-besluit worden hier toegelicht.

connected

Branches

Dit deel van de website geeft informatie op maat voor bedrijven die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen.

Nieuws

Nieuwe vragen en antwoorden Activiteitenbesluit

16 april 2015De afgelopen maanden vulde InfoMil de websitepagina’s over het Activiteitenbesluit aan met vragen en antwoorden over de relatie met ruimtelijke ordening, anticiperen op toekomstige wijzigingen en olietanks.

Overzicht aanpassingen Activiteitenbesluit vernieuwd

18 februari 2015Wanneer zijn de windturbines ook alweer onder algemene regels gekomen? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u nu sneller op InfoMil.nl.

Aanpassingen Activiteitenbesluit Internet Module 1 maart 2015

17 februari 2015Met de release van 1 maart 2015 is de Activiteitenbesluit Internet Module aangepast aan de wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht voor activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen. Daarnaast hebben we enkele opmerkingen van gebruikers verwerkt.

Activiteitenbesluit Internet Module nieuw fris uiterlijk en nieuw adres

29 januari 2015Met de release van 29 januari 2015 heeft de AIM een nieuw fris uiterlijk gekregen. Ook het internetadres, het e-mailadres en de werking van de AIM zijn veranderd.De nieuwe internet- en e-mailadressen vragen mogelijk ook om aanpassingen aan de kant van de gebruikers van de AIM. Hier vindt u alle relevante informatie.

Nieuwe vragen en antwoorden over het Activiteitenbesluit

28 januari 2015De afgelopen maanden zijn er vier nieuwe vragen en antwoorden over het Activiteitenbesluit toegevoegd aan de InfoMil website. We actualiseren de informatie op de website mede naar aanleiding van vragen aan de helpdesk.
 

Kenniscentrum InfoMil