Activiteitenbesluit

Home > Onderwerpen > Integrale milieuregels > Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Inhoud pagina: Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen nodig.

Uitgelicht

duurzame-ontwikkeling

Eerste kennismaking

Interessant als u voor het eerst te maken krijgt met het Activiteitenbesluit.

wetshandhaving

Wat is een OBM?

Voor een aantal activiteiten hebben bedrijven vooraf toestemming nodig van het bevoegd gezag.

kleuren

Activiteiten

De werkingssfeer en de voorschriften van de ongeveer 100 activiteiten van het Activiteiten-besluit worden hier toegelicht.

connected

Branches

Dit deel van de website geeft informatie op maat voor bedrijven die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen.

Nieuws

Activiteitenbesluit Internet Module nieuw fris uiterlijk en nieuw adres

29 januari 2015Met de release van 29 januari 2015 heeft de AIM een nieuw fris uiterlijk gekregen. Ook het internetadres, het e-mailadres en de werking van de AIM zijn veranderd.De nieuwe internet- en e-mailadressen vragen mogelijk ook om aanpassingen aan de kant van de gebruikers van de AIM. Hier vindt u alle relevante informatie.

Nieuwe vragen en antwoorden over het Activiteitenbesluit

28 januari 2015De afgelopen maanden zijn er vier nieuwe vragen en antwoorden over het Activiteitenbesluit toegevoegd aan de InfoMil website. We actualiseren de informatie op de website mede naar aanleiding van vragen aan de helpdesk.

Release AIM 1 januari 2015

18 december 2014Met de release van 1 januari 2015 is de Activiteitenbesluit Internet Module aangepast aan de wijzigingen van de Activiteitenregeling in verband met het vervallen van de certificatieplicht voor bovengrondse opslagtanks voor afgewerkte olie.

Checklisten voor toezicht en handhaving bij tankstations

16 december 2014De DCMR Milieudienst Rijnmond en de Omgevingsdienst Groningen ontwikkelden ieder een eigen projectmatige aanpak voor toezicht en handhaving bij tankstations. De checklisten die ze daarbij gebruiken zijn hier te downloaden.

Certificatieplicht vervalt voor bovengrondse afgewerkte olietanks

17 november 2014 | nieuwsberichtVanaf 1 januari 2015 stelt de Activiteitenregeling minder eisen aan de opslag van afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks. Er is geen BRL K903 certificaat meer nodig en de opslagtank hoeft niet meer aan de PGS 30 te voldoen. Dit komt overeen met de eisen aan opslagtanks bestemd voor afgewerkte olie bij glastuinbouwbedrijven. Deze wijziging betekent dat veel bestaande tanks niet vervangen hoeven te worden.
wetgeving en handhaving
 

Kenniscentrum InfoMil