Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven, ook voor bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben.

Besluit en regeling ineen

boeken InfoMil

In de integrale versie staan de artikelen logisch bij elkaar.

Omgevingsvergunning

voorschriften-stijn-vogels

Uitleg van de werking van het besluit voor 'type C' bedrijven.

Eerste kennismaking

duurzame ontwikkeling

Korte en bondige uitleg van de milieuregels van het besluit.

Type A, B of C bedrijf?

kas

Het besluit onderscheidt drie 'typen inrichting'.

Nieuws