Activiteitenbesluit

Home > Onderwerpen > Integrale milieuregels > Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Inhoud pagina: Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen nodig.

Uitgelicht

duurzame-ontwikkeling

Eerste kennismaking

Interessant als u voor het eerst te maken krijgt met het Activiteitenbesluit of met een omgevingsvergunning milieu.

kleuren

Activiteiten

De werkingssfeer en de voorschriften van de ongeveer 100 activiteiten van het Activiteiten-besluit worden hier toegelicht.

meetlint

Maatwerkmogelijkheden

Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling geven de mogelijkheid maatwerkvoorschriften te stellen. Het overzicht en de uitleg op deze pagina helpen u om voor uw situatie te bepalen of er maatwerk mogelijk is.

connected

Bor bijlage I onderdeel C

Toelichting op de opbouw van dit onderdeel, waarin is aangegeven:

  • of het een inrichting is
  • of een omgevingsvergunnng milieu nodig is
  • of de provincie bevoegd gezag is

Nieuws

Milieuregelgeving kort uitgelegd

12 mei 2015InfoMil heeft een webpagina gemaakt met een korte uitleg in eenvoudige taal van enkele van de belangrijkste begrippen uit de milieuregelgeving. De pagina linkt door naar pagina’s met een meer uitgebreide uitleg.

Nieuwe vragen en antwoorden Activiteitenbesluit

16 april 2015De afgelopen maanden vulde InfoMil de websitepagina’s over het Activiteitenbesluit aan met vragen en antwoorden over de relatie met ruimtelijke ordening, anticiperen op toekomstige wijzigingen en olietanks.

Overzicht aanpassingen Activiteitenbesluit vernieuwd

18 februari 2015Wanneer zijn de windturbines ook alweer onder algemene regels gekomen? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u nu sneller op InfoMil.nl.

Aanpassingen Activiteitenbesluit Internet Module 1 maart 2015

17 februari 2015Met de release van 1 maart 2015 is de Activiteitenbesluit Internet Module aangepast aan de wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht voor activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen. Daarnaast hebben we enkele opmerkingen van gebruikers verwerkt.

Activiteitenbesluit Internet Module nieuw fris uiterlijk en nieuw adres

29 januari 2015Met de release van 29 januari 2015 heeft de AIM een nieuw fris uiterlijk gekregen. Ook het internetadres, het e-mailadres en de werking van de AIM zijn veranderd.De nieuwe internet- en e-mailadressen vragen mogelijk ook om aanpassingen aan de kant van de gebruikers van de AIM. Hier vindt u alle relevante informatie.
 

Kenniscentrum InfoMil