Activiteitenbesluit

Home > Onderwerpen > Integrale milieuregels > Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Inhoud pagina: Activiteitenbesluit

Op dit deel van de InfoMil website vindt u informatie over alle aspecten van het Activiteitenbesluit.

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die vallen onder het regime van het Activiteitenbesluit hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting nodig.

Uitgelicht

duurzame-ontwikkeling

Eerste kennismaking

Interessant als u voor het eerst te maken krijgt met het Activiteitenbesluit.

wetshandhaving

Wat is een OBM?

Voor een aantal activiteiten hebben bedrijven vooraf toestemming nodig van het bevoegd gezag.

kleuren

Activiteiten

De werkingssfeer en de voorschriften van de ongeveer 100 activiteiten van het Activiteiten-besluit worden hier toegelicht.

connected

Branches

Dit deel van de website geeft informatie op maat voor bedrijven die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen.

Nieuws

Nieuwe werkwijze verzoek om advies gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit

5 maart 2014Kenniscentrum InfoMil gaat het bevoegd gezag op een andere manier helpen bij het beoordelen van gelijkwaardigheid. De Werkgroep beoordeling gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit kon tot nu toe veel verzoeken niet in behandeling nemen, omdat ze onvolledig waren. De nieuwe werkwijze sluit beter aan bij de vragen van het bevoegd gezag.

Grote verbeterslag Activiteitenbesluit Internet Module

28 februari 2014Met de release van 1 maart 2014 is de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) aangepast aan de wijzigingen van het Reparatiebesluit. Daarnaast is de vragenboom op een aantal punten verbeterd. De keuzemogelijkheden bij afvalstoffen, opslaan van stoffen en lozingen van afvalwater zijn beter herkenbaar en begrijpelijker geformuleerd.

Reparaties Activiteitenbesluit op 1 maart 2014 in werking

20 februari 2014De reparaties van het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit omgevingsrecht treden op 1 maart 2014 in werking. Dit is op 20 februari 2014 bekend gemaakt. De wijzigingen van 1 maart 2014 zijn ook verwerkt in de integrale versies van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Nieuwe branche-informatie Activiteitenbesluit digitaal beschikbaar

22 januari 2014De website is uitgebreid met informatie over het Activiteitenbesluit, specifiek voor de branches betonindustrie, rubber en kunststofindustrie en slagerijen, kleine slachterijen en vishandels. In 2014 volgen nog meer branches.

Reparatiebesluit Activiteitenbesluit gepubliceerd

21 januari 2014Op 21 januari 2014 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een reparatie gepubliceerd van het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht. Het besluit treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
download PDF
wetgeving en handhaving

OmgevingsAcademie NL

handen op elkaar

Training Masterclass Activiteitenbesluit afvalgerelateerde activiteiten

 

Kenniscentrum InfoMil