Wijzigingen AIM

Wijzigingen AIM

Activiteitenbesluit

Inhoud pagina: Wijzigingen AIM

Het Activiteitenbesluit wordt met enige regelmaat gewijzigd. Deze wijzigingen zijn doorgaans ook van invloed op de ICT-tool bij het Activiteitenbesluit. De volgende wijzigingen zijn daarom aan de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) doorgevoerd:

Overzicht wijzigingen AIM
Datum release AIM Aanpassingen AIM in verband met
1 maart 2014 Wijzigingen Activiteitenbesluit en Besluit omgevingsrecht naar aanleiding van Reparatiebesluit en verbeteringen.
1 januari 2014

Wijzigingen Activiteitenbesluit in verband met het vervallen van de handel in NOx-emissierechten en verbeteringen.

1 december 2013 Wijziging Activiteitenregeling in verband met actualisatie van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).
1 juli 2013 Wijzigingen Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit in verband met Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen en wijzigingen Wet bibob.
4 januari 2013 Wijzigingen Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit in verband met wijzigingen agrarische activiteiten, implementatie Richtlijn industriële emissies en wijzigingen in het kader van de derde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit.
26 september 2012 Wijzigingen Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit naar aanleiding van Reparatiebesluit en verbeteringen.
1 juli 2012 Wijzigingen Activiteitenbesluit vanwege aanpassing Vuurwerkbesluit en verbeteringen.
18 april 2012 Verbetering van de AIM. Grootste verandering is het tonen van de reden waarom een bedrijf een omgevingsvergunning milieu nodig heeft.
2 januari 2012 Wijzigingen Activiteitenbesluit met betrekking tot het afleveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas.
4 oktober 2011 Kleine verbeteringen.
1 juli 2011 Wijzigingen Activiteitenbesluit ten gevolge van het Besluit lozen buiten inrichtingen.
6 januari 2011 Wijzigingen Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit in het kader van de tweede tranche van de tweede fase en de wijziging met betrekking tot windturbines.
1 april 2010 Wijzigingen Activiteitenbesluit in verband met de inwerktreding van het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties.
6 januari 2010 Wijzigingen Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit in het kader van de eerste tranche van de tweede fase.

De AIM wordt in een latere fase geïntegreerd in het Omgevingsloket online.

Hieronder vindt u meer informatie over de laatste wijzigingen van de AIM.

Met de release van 1 maart 2014 is de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) aangepast aan de wijzigingen van het Reparatiebesluit.

Daarnaast is de vragenboom op een aantal punten verbeterd. De keuzemogelijkheden bij afvalstoffen, opslaan van stoffen en lozingen van afvalwater zijn beter herkenbaar en begrijpelijker geformuleerd.

Lees meer

Met de release van 1 januari 2014 is de Activiteitenbesluit Internet Module aangepast aan de wijzigingen van het Activiteitenbesluit in verband met het vervallen van de handel in NOx-emissierechten en zijn enkele verbeteringen doorgevoerd.

Lees meer

Met de wijziging van 1 december 2013 is de Activiteitenbesluit Internet Module aangepast aan de wijziging van de Activiteitenregeling in verband met de actualisatie van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).

Lees meer
download PDF
wetgeving en handhaving
 

Kenniscentrum InfoMil