Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer

Home > Onderwerpen > Integrale milieuregels > Activiteitenbesluit > Archief vervallen AMvB's > Voorzieningen en installaties

Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer

Activiteitenbesluit

Inhoud pagina: Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer

Publicatie ontwerp: Stcrt. 1999, 209 (29-10-1999)
Publicatie Besluit:
Stb.2001, 487 (10-10-2001)
In werking: 1-12-2001
Vervallen: 1-1-2008

De 8.40-AMvB waarop onderstaande pagina betrekking heeft is niet meer in werking. Hij is vervangen door het Activiteitenbesluit. De onderstaande informatie is bewaard gebleven omdat deze in sommige gevallen nog relevant kan zijn.

Officiële publicaties

Vervallen bepalingen
Bij de omzetting van het besluit naar het Activiteitenbesluit is een aantal bepalingen vervallen. 

Infobladen

wetgeving en handhaving
 

Kenniscentrum InfoMil