Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Home > Onderwerpen > Integrale regels > Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Inhoud pagina: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die leidt tot:

  • betere dienstverlening aan bedrijven en burgers
  • minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers
  • kortere procedures
  • voorschriften die op elkaar zijn afgestemd

Er is geen helpdesk voor inhoudelijke (juridische) aspecten van de Wabo.

De informatie op deze website over de inhoud van de Wabo wordt elk jaar aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie.

Voor het digitaal indienen is Omgevingsloket online ontwikkeld. Daarvoor is wel een helpdesk beschikbaar. Vragen kunnen ook gesteld worden via het helpdeskformulier. Bedrijven en particulieren kunnen voor informatie over de Wabo en omgevingsvergunning ook terecht bij hun eigen gemeente.

Uitgelicht

straat-bovenaanzicht

Vragen en antwoorden over de inhoud van de Wabo

Vragen en antwoorden over onder andere procedure, leges, reikwijdte en activiteiten en relatie met andere wetgeving.

work-arounds

Omgevingsloket online

Met Omgevingsloket online kunt u digitaal vergunningaanvragen indienen en behandelen. InfoMil biedt informatie en tips voor het werken met het Omgevingsloket.

Nieuws

Ontwerpbesluit wijziging Besluit omgevingsrecht gepubliceerd na inwerkingtreding VTH-wet

25 juli 2016Betreft aanpassingen op het gebied van verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Wet VTH 14 april 2016 in werking

13 april 2016De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is donderdag 14 april 2016 inwerking getreden. In de wet VTH is de vernieuwing van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving  vastgelegd. Deze wet legt de basis voor 29 omgevingsdiensten.

Wet VTH treedt waarschijnlijk april 2016 in werking

29 maart 2016De wet Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) treedt waarschijnlijk per 1 april 2016 in werking. Voor gemeenten en provincies betekent dit dat zij een verordening kwaliteit VTH vastgesteld moeten hebben. De VNG en het IPO hebben daarom een modelverordening kwaliteit VTH opgesteld.

Wetsvoorstel VTH aangenomen door Eerste Kamer

16 december 2015De wet VTH is op 8 december 2015 aangenomen door de Eerste Kamer.

Uitnodiging: reageer op voorstel wijziging Bor

22 oktober 2015Het Wijzigingsbesluit omgevingsrecht wijzigt het Besluit omgevingsrecht (Bor). Tot en met 18 november 2015 kunt u reageren op dit voorstel via het platform voor internetconsultatie. Hier kunt u ook de documenten van het wijzigingsbesluit bekijken. Het ministerie van IenM nodigt u uit om uw reactie te geven.
leefomgeving

OmgevingsAcademie NL

handen op elkaar

 

  • Masterclass Wabo

Nu ook korte trainingen:

  • Wabo en Bouwen
  • Wabo en Mer

Standaardteksten omgevingsvergunning

De omgevingsdiensten hebben standaardteksten voor omgevingsvergunningen vastgesteld. Deze teksten kunt u gebruiken bij het opstellen van omgevingsvergunningen.