Is er voor het verplaatsen van een afvalbak die daarbij geluidsoverlast veroorzaakt een 8.19-melding of vergunning nodig?

Home > Onderwerpen > Integrale milieuregels > Wet milieubeheer > Vragen en antwoorden > art. 8.19 > Is er voor het verplaatsen van een afvalbak die daarbij geluidsoverlast veroorzaakt een 8.19-melding of vergunning nodig?

Is er voor het verplaatsen van een afvalbak die daarbij geluidsoverlast veroorzaakt een 8.19-melding of vergunning nodig?

Wet milieubeheer

Inhoud pagina: Is er voor het verplaatsen van een afvalbak die daarbij geluidsoverlast veroorzaakt een 8.19-melding of vergunning nodig?

Vraag

In de VROM-brochure over het 8.19-meldingenstelsel (Het nieuwe 8.19-meldingenstelsel van de Wet milieubeheer, december 2000) is een voorbeeld opgenomen over een afvalbak die ingevolge een voorschrift aanwezig moet zijn. Omdat de afvalbak in dat voorbeeld niet in de aanvraag is vermeld of op de inrichtingstekening is aangegeven, is voor het verplaatsen van de afvalbak geen 8.19-melding of vergunning nodig.

Stel echter dat er meer geluid door de verplaatsing van de afvalbak zou worden veroorzaakt. Zou er dan wel een 8.19-melding of vergunning nodig zijn?

Antwoord

 Let op: deze tekst is niet aangepast aan de Wabo.

Nee. In het voorbeeld van de brochure was de afvalbak niet aangevraagd en stond deze dus niet in het aanvraagformulier of op de tekening vermeld. Dit betekent dat indien de afvalbak wordt verplaatst er geen verandering plaatsvindt die niet in overeenstemming met de vergunning is. Wel is het mogelijk dat de verplaatsing leidt tot een verandering die niet in overeenstemming is met de aan de vergunning verbonden voorschriften. Dat is het geval indien de afvalbak op de nieuwe plek extra geluid veroorzaakt en deze toename van het geluid zodanig is dat de norm in het geluidsvoorschrift overschreden wordt.

Wordt tengevolge van de verplaatsing het geluidsvoorschrift overschreden dan is voor de wijziging een vergunning nodig. Wordt het geluidsvoorschrift niet overschreden door de verplaatsing dan hoeft het bedrijf helemaal niets te doen. Er is dan immers geen sprake van een wijziging die niet in overeenstemming is met de vergunning of de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen.

Zou de afvalbak wel op de tekening zijn aangegeven, dan is de verplaatsing ervan op zijn minst 8.19-meldingsplichtig (het betreft immers een wijziging van de vergunning) en indien ten gevolge van de wijziging de geluidsvoorschriften overschreden zouden worden, is een vergunning voor de verplaatsing nodig.

wetgeving en handhaving
 

Kenniscentrum InfoMil