Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Inhoud pagina: Afvalwater

Op het lozen van afvalwater zijn verschillende wetten en besluiten van toepassing. Veel lozingen worden algemeen geregeld met het Activiteitenbesluit, het Besluit lozing afvalwater huishoudens en het Besluit lozen afvalwater buiten inrichtingen. Per 1 januari 2013 zijn, als laatste grote groep, ook de agrarische activiteiten onder het Activiteitenbesluit gebracht.
Op deze website vindt u de informatie over de wet- en regelgeving van afvalwaterlozingen terug in het Handboek Water. Het Handboek Water is zowel via de website van InfoMil als via de website van de Helpdesk Water te raadplegen.

Via de items in 'Uitgelicht' gaat u direct naar de meest relevante informatie over het lozen van afvalwater.

Meer informatie
Voor vragen over het lozen van afvalwater en de van toepassing zijnde regelgeving kunt u onze helpdesk raadplegen. Voor specifieke vragen over lozingen in het oppervlaktewater en vragen over de Waterwet in het algemeen, kunt u terecht bij de Helpdesk Water.

Uitgelicht

handen op elkaar

Regelgeving lozen afvalwater

Informatie over de regelgeving van afvalwaterlozingen.

kas

Activiteiten met afvalwaterlozingen

Overzicht van activiteiten met relevante afvalwaterlozingen.

techint

Technieken

Databank met milieumaatregelen voor afvalwater - Beste Beschikbare Technieken.

mensen-bij-water

Vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden over de regelgeving van afvalwater.

Nieuws

Voorlichtingsbijeenkomsten Activiteitenbesluit vierde tranche in januari en februari 2016

19 oktober 2015Begin oktober 2015 zijn de wijzigingen van het Activiteitenbesluit in het kader van de 'vierde tranche' gepubliceerd. De streefdatum voor inwerkingtreding van de meeste onderdelen is 1 januari 2016. Op 26 januari, 2 en 11 februari 2016 geeft InfoMil daarom voorlichting over de wijzigingen in drie regionale Schakels.

Wijzigingen Activiteitenbesluit ‘vierde tranche’ gepubliceerd

2 oktober 2015Het Wijzigingsbesluit en de Wijzigingsregeling op zijn 1 en 2 oktober 2015 gepubliceerd. Naast het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, wijzigen onder andere onderdelen van het Besluit omgevingsrecht over vergunningplicht. De streefdatum voor inwerkingtreding van de wijzigingen over energiebesparende maatregelen is 1 december 2015. Voor alle overige wijzigingen is dit 1 januari 2016.
water

Handboek water

Veel informatie over water en waterbeheer vindt u in het Handboek water dat in het Nationaal Waterplan (NWP) wordt aangekondigd als het  "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer". Het handboek is een samenwerking tussen InfoMil en helpdesk water.

OmgevingsAcademie NL

handen op elkaar

Training Toezicht op lozingen