Samenwerking tussen overheden

Waterbeheer is, naast de eigen verantwoordelijkheid van particulieren, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Dit vraagt om samenwerking en het maken van afspraken. Naast samenwerking tussen overheden (publieke partijen) vindt ook samenwerking plaats en worden afspraken gemaakt met private partijen.


Uw onderwerpen