Samenwerking tussen overheden

Home > Onderwerpen > Lucht, water, energie > Handboek water > Thema's > Samenwerking tussen overheden

Samenwerking tussen overheden

Handboek water

Inhoud pagina: Samenwerking tussen overheden

Waterbeheer is, naast de eigen verantwoordelijkheid van particulieren, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Dit vraagt om samenwerking en het maken van afspraken. Naast samenwerking tussen overheden (publieke partijen) vindt ook samenwerking plaats en worden afspraken gemaakt met private partijen.

Bestuurlijke partijen maken afspraken met elkaar om het waterbeheer doeltreffend te kunnen uitvoeren.  Bijvoorbeeld in het Bestuursakkoord Water zijn afspraken tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen vastgelegd.

Lees meer

Gemeenten en waterschappen zorgen samen voor het omgaan met water in stedelijk gebied, waarbij gemeenten staan voor de inzameling en de waterschappen voor de zuivering.

Lees meer
water
 

Kenniscentrum InfoMil