4.3 Luchtkwaliteitsnormen, MTR-waarden en streefwaarden

Home > Onderwerpen > Lucht, water, energiebesparing > NeR > Bijlagen Digitale NeR > 4.3 Luchtkwaliteitsnormen, MTR-waarden en streefwaarden

4.3 Luchtkwaliteitsnormen, MTR-waarden en streefwaarden

4.3 Luchtkwaliteitsnormen, MTR-waarden en streefwaarden

NeR

Inhoud pagina: 4.3 Luchtkwaliteitsnormen, MTR-waarden en streefwaarden

De luchtkwaliteitswaarden zijn onder te verdelen in:

  • Europese wettelijke normen (grens- en richtwaarden), deze zijn in Nederland opgenomen in titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet Milieubeheer;
  • niet-wettelijke normen (MTR en streefwaarden).

Grens- en richtwaarden zijn altijd wettelijke normen. Een grenswaarde moet in acht worden genomen en heeft een resultaatverplichting. MTR staat voor het maximale toelaatbare risiconiveau. MTR- en streefwaarden zijn altijd niet-wettelijke normen. Voor MTR- en streefwaarden geldt een inspanningsverplichting. De MTR-waarde is de bovengrens voor een stof, die op basis van wetenschappelijke gegevens aangeeft bij welke concentratie:

  • geen als negatief te waarderen effect is;
  • in het geval van carcinogene stoffen, een kans van 10-6 op sterfte voorspeld kan worden.

De streefwaarde geeft aan wanneer er sprake is van verwaarloosbare effecten op het milieu. In het NMP3 is als beleidsdoel geformuleerd dat voor alle stoffen op zeer korte termijn, zo mogelijk voor 2000, het MTR niet meer overschreden mag worden als gevolg van emissies. Het MTR is een maximum, waarbij gestreefd moet worden naar een zo laag mogelijke immissie. Voorlopig wordt het verwaarloosbaar risico (VR, streefwaarde) als ondergrens gehanteerd, maar het bevoegd gezag kan altijd gemotiveerd afwijken.

Op de website van het RIVM staat in de zijbalk een zoekfunctie waarin per stof de MTR- en streefwaarden opgezocht kunnen worden.

 

digitale ner

MTR-waarden verdwenen?

Het RIVM heeft alle MTR-normen verwijderd die geen wettelijke of beleidsmatige status hadden. Inmiddels zijn voor 31 stoffen officieel een MTR-waarde vastgesteld door de Stuurgroep Stoffen. Zie voor meer informatie het nieuwsartikel hierover.