Vluchtige organische stoffen (VOS)

Vluchtige organische stoffen (VOS)

Vluchtige organische stoffen (VOS)

Stoffen naar de lucht

Inhoud pagina: Vluchtige organische stoffen (VOS)

Vluchtige organische stoffen (VOS) reageren onder invloed van zonlicht tot ozon (O3), dat op leefniveau zeer schadelijk is voor de gezondheid van mens, plant en dier. Ozon leidt daarnaast bij zonnig en windstil weer tot smogvorming (zie ook Smogregeling 2010).

VOS komen vrij bij verdamping van organische stoffen en bij onvolledige verbranding. Voorbeelden van VOS zijn benzine, verf, reinigingsmiddelen, schoonmaakmiddelen en cosmetica. De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van VOS-emissies is het Activiteitenbesluit.

Uitgelicht

440-vos-geognerd

Oplosmiddelen

Door de implementatie van de Richtlijn Industriële Emissies staan de eisen voor oplosmiddelen-installaties sinds januari 2013 niet meer in het Oplosmiddelenbesluit maar in afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit. De eisen zijn ongewijzigd. Het Informatieblad Oplosmiddeleninstallaties licht de regels uitgebreid toe.

lucht