Vluchtige Organische Stoffen in het Activiteitenbesluit

Vluchtige Organische Stoffen in het Activiteitenbesluit

Vluchtige Organische Stoffen in het Activiteitenbesluit

VOS

Inhoud pagina: Vluchtige Organische Stoffen in het Activiteitenbesluit

VOS-voorschriften in het Activiteitenbesluit zijn er in hoofdstuk 3 en 4 onder andere voor reinigen, lijmen, coaten, bedrukken en voor het afleveren van brandstoffen. In onderstaande dossiers zijn specifieke vragen en antwoorden over VOS in het Activiteitenbesluit verzameld.

Afdeling 2.11 van het besluit stelt eisen aan installaties met een hoog VOS-verbruik, Oplosmiddeleninstallaties (voorheen Oplosmiddelenbesluit).

Informatie per activiteit

De informatie over VOS-voorschriften in het Activiteitenbesluit en de onderliggende ministeriële regeling is per activiteit verwerkt in de pagina's Lucht in het Activiteitenbesluit. Deze pagina's geven ook informatie over andere lucht emissies, waaronder geur. Geurhinder kan veroorzaakt worden door VOS-componenten. Ook wordt op deze pagina's de afstemming tussen het Activiteitenbesluit en andere relevante (VOS) besluiten toegelicht.

lucht