Bijlage 1: Stalbeschrijvingen (leaflets) en emissiefactoren

Overzicht BB- en BWL-leaflets van geldende Rav

Als eerste vindt u hier alle unieke stalbeschrijvingen van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) die nu geldt. Dit zijn leaflets met BB-nummers en BWL-nummers.

Emissiefactoren van alle diercategorieën

Daaronder staan per (hoofd)categorieën voor alle diercategorieën van de Rav de factoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf: de ammoniakfactoren van de Rav, de geuremissiefactoren van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) en de emissiefactoren voor fijn stof.

Opmerkingen bij het overzicht:

  • De tekst in de kolom 'diercategorie' komt letterlijk uit de Rav.
  • InfoMil heeft in de kolom "diercategorie" ook de eindnoten uit de Rav opgenomen. Deze eindnoten per systeem zijn niet terug te vinden onderaan de pagina. U kunt ze wel vinden in de Rav en op de aparte pagina met eindnoten.
  • Aan het gebruik van het overzicht kunt u geen rechten ontlenen. Raadpleeg bij twijfel de officiële wetteksten.

Overzicht combineren fijn stof reducerende technieken - voorpublicatie

Bij de publicatie van de nieuwe fijn stof lijst (15 maart 2017) wordt een overzicht toegevoegd aan de fijn stof lijst. In dit overzicht zijn reductiepercentages weergegeven, die kunnen worden gebruikt als twee fijn stof reducerende technieken gecombineerd worden om de emissie van fijn stof uit een pluimveestal te reduceren.

Opmerkingen bij het overzicht en de bijbehorende toelichting:

  • Aan het gebruik van het overzicht en de toelichting kunt u geen rechten ontlenen. Het gaat om een voorpublicatie, zodat in aanvragen van pluimveehouderijen hier al rekening mee kan worden gehouden.

Uw onderwerpen