OmgevingsAcademie NL

Home > Opleidingen > OmgevingsAcademie NL

OmgevingsAcademie NL

OmgevingsAcademie NL

Opleidingen

Inhoud pagina: OmgevingsAcademie NL

Voor korte, praktijkgerichte trainingen kan de milieuprofessional terecht bij de OmgevingsAcademie NL. Met een training van OmgevingsAcademie NL is  uw kennis van milieu- en omgevingsregelgeving snel weer up to date. Opgedane vaardigheden zijn direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk.

Veel trainingen kunnen incompany gegeven worden.

Heeft u interesse in één van onze trainingen, laat het ons weten. Dit kan via het interesseformulier dat u bij de cursusinformatie op de site vindt.

Ruimtelijke ordening en milieu raken steeds meer verweven. Ontwikkelingen vinden veelal binnen stedelijk gebied plaats, waar allerlei functies effect op elkaar hebben. Milieu- en andere omgevingsaspecten zijn medebepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden. Ontwikkelingen in het buitengebied zijn door de milieuwetgeving nauwelijks meer mogelijk.

Als milieuaspecten te laat aan bod komen in een bestemmingsplanproces, kan dit vergaande (financiële) consequenties hebben. Soms blijkt een ontwikkeling ineens niet meer mogelijk. Maar als je goed weet met welke kaders je te maken hebt, is er vaak meer mogelijk dan in eerste instantie gedacht wordt.

Lees meer

Bent u vergunningverlener, toezichthouder of luchtspecialist en wilt u meer weten over de luchtregelgeving in afdeling 2.3 Activiteitenbesluit? Dan is deze training mogelijk iets voor u.

 Deze training is bedoeld voor medewerkers die al bekend zijn met de luchtsystematiek uit de vervallen Nederlandse Emissie Richtlijn en willen weten hoe de regelgeving in afdeling 2.3 Activiteitenbesluit in elkaar steekt.

Lees meer

Hoe kan ik de luchtkwaliteit langs wegen bepalen? Kan ik de Rekentool gebruiken om de effecten op luchtkwaliteit te berekenen als we een weg aanpassen? Waar haal ik de nodige gegevens vandaan? Hoe werkt die Rekentool precies? Wat is de koppeling met de NSL-Monitoringstool? Krijgt u lastige vragen van burgers of bestuur over luchtkwaliteit? Wilt u kosten besparen op het uitbesteden van rekenklussen luchtkwaliteit.

Onder de Omgevingswet is luchtkwaliteit onderdeel van het omgevingsplan. Hoe kunt u die data over luchtkwaliteit verkrijgen of berekenen?

Lees meer

Sinds 1 januari 2013 worden de lozingen van open teelt en veehouderijen geregeld met het Activiteitenbesluit. Toezichthouders hebben dus niet langer te maken met het Lozingenbesluit open teelt en veehouderijen, het Besluit landbouw milieubeheer en het Lozingenbesluit bodembescherming. Welke consequenties heeft dit voor de uitvoeringspraktijk? En wat wijzigt er voor u als toezichthouder? 

Lees meer

De praktijkgerichte basistraining Lucht bij industriële inrichtingen verhoogt uw technische en juridische (regelgeving) inzicht rond luchtemissies en luchtkwaliteit.

Aan de hand van praktijkcasussen behandelen we de relevante onderwerpen rond luchtemissies voor vergunningplichtige inrichtingen en bedrijven die onder algemene regels vallen.

Na afloop van de basistraining heeft u een vergroot technisch inzicht en een overzicht en verbeterd inzicht in de relevante regelgeving. Bovendien weet u hoe u deze in de praktijk kunt hanteren.

Lees meer
Handen op elkaar