Wet milieubeheer

Op deze pagina's vindt u informatie over de Wet milieubeheer (Wm), waaronder een overzicht van toekomstige en eerdere wijzigingen van de wet. Veel milieuregelgeving voor bedrijven is alleen van toepassing op 'inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer'.

Geen volledige beschrijving

Deze webpagina's geven geen volledig beeld van de Wm. We hebben niet over elk onderdeel van de Wm informatie beschikbaar.

Veel milieu onderwerpen zijn daarbij uitgewerkt in onderliggende regelgeving, zoals het Besluit omgevingsrecht (Bor) en het Activiteitenbesluit. Vaak geeft de Wm dan slechts de wettelijke verankering. Over deze onderwerpen geven we vaak wel veel informatie op de website. In die gevallen staan er links in de rechterkolom van deze pagina.

Vragen en antwoorden

In het onderdeel Vragen en antwoorden vindt u ook vragen en antwoorden die niet meer actueel zijn. Deze staan nog op onze site omdat ze van belang kunnen zijn voor historische gevallen.

Milieuregelgeving kort uitgelegd

duurzame-ontwikkeling

Korte uitleg van de systematiek van milieuregelgeving die geldt voor bedrijven. De milieuregels  staan meestal in het Activiteitenbesluit en/of in de omgevingsvergunning.

Het begrip inrichting

gezondheid-milieu

Het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer is een belangrijk begrip in de milieuregelgeving voor bedrijven. Niet alle bedrijven zijn 'Wm-inrichtingen'. Veel winkels bijvoorbeeld niet.