Gezondheid

Het houden van landbouwhuisdieren kan gevaar opleveren voor de volksgezondheid in de omgeving van de veehouderij. Risico's kunnen er ook zijn voor dieren die in nabijgelegen bedrijven worden gehouden en voor bedrijven in de omgeving die bijzonder gevoelig zijn.

Het gaat om zoönosen (infectieziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan), zoals de Q-koorts en de vogelgriep. Een ander gevaar zijn bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica (bijvoorbeeld MRSA: vooral een risico voor mensen die intensief met varkens en vleeskalveren werken). Ook is fijn stof een risicofactor. Fijn stof uit stallen bestaat uit fijne en grovere fracties en bevat allerlei biologische agentia. Endotoxinen zijn bestanddelen van de celwand van ziekteverwekkende bacteriën. Ze komen als onderdeel van fijn stof in de buitenlucht en in woningen. Geur vormt indirect een risico voor de volksgezondheid.

Volksgezondheidsrisico's van veehouderijen

Volksgezondheid1

Medio juli zijn er drie onderzoeken verschenen over de risico's van veehouderijen voor de volksgezondheid. Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd. Lees hier de vragen en antwoorden.

Kadavers

kip

Hier vindt u informatie over het afvoeren van kadavers. Hiervoor gelden bepaalde regels, die een goede en verantwoorde afvoeren moeten waarborgen.

Nieuws

Uw onderwerpen