Systematiek agrarische milieuregelgeving

De wet- en regelgeving voor agrarische bedrijven zit ingewikkeld in elkaar. De systematiek hierachter bestaat uit verschillende onderdelen waar hier uitgebreid op wordt ingegaan. Deze systematiek bestaat uit onder andere het volgende:

  1. het Activiteitenbesluit die voorschriften geeft voor agrarische bedrijven;
  2. het nodig hebben van een omgevingsvergunning milieu voor bepaalde bedrijven;
  3. het nodig hebben van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM);
  4. het belang of een bedrijf een 'IPPC-installatie' heeft;
  5. regelgeving op het gebied van ammoniak, geur en fijn stof.