Systematiek agrarische milieuregelgeving

broedende kippenHet Activiteitenbesluit geeft voorschriften voor agrarische bedrijven. Een aantal bedrijven heeft daarnaast een omgevingsvergunning milieu nodig. Verder kan een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig zijn, is het van belang of een bedrijf een 'IPPC-installatie' heeft en geldt regelgeving op het gebied van ammoniak, geur en fijn stof.