Lucht

Dit dossier geeft informatie over regelgeving voor luchtemissies van bedrijven.

Een bedrijf moet bij het bestrijden van luchtemissies de Beste Beschikbare Technieken (BBT) toepassen (artikel 2.14 lid 1c van de Wabo). Dit is nodig om een hoog beschermingsniveau te bereiken (artikel 1.1 van de Wabo). In diverse wet- en regelgeving staan voorschriften die van belang zijn bij het bepalen van BBT. De belangrijkste hiervan is het Activiteitenbesluit.

Naast Nederlandse wetgeving kunnen ook Europese verordeningen en richtlijnen van belang zijn. Voorbeelden zijn de Richtlijn industriële richtlijn en de F-gassenverordening.

Handleiding luchtemissies van bedrijven

Lucht

Deze handleiding geeft een toelichting op de voorschriften uit het Activiteitenbesluit die gelden voor luchtemissies bij bedrijven. De handleiding is toepasbaar bij vergunningverlening, maatwerk vanuit het Activiteitenbesluit en toezicht.

Ook op uw mobiel: Luchtemissie-eisen!

1993 bbt industrie

De stoffenlijst van het Activiteitenbesluit is ook beschikbaar via een app. Ga met de browser van uw telefoon of tablet naar http://infomil.nl/app en typ de naam van de stof in het zoekveld in. U kunt de gevonden gegevens vervolgens per e-mail versturen.

Nieuws

Uw onderwerpen

Masterclass luchtregelgeving in het Activiteitenbesluit

Bent u vergunningverlener, toezichthouder of luchtspecialist en wilt u meer weten over de luchtregelgeving in afdeling 2.3 Activiteitenbesluit?

Dan is de training Masterclass luchtregelgeving in het Activiteitenbesluit mogelijk iets voor u. Deze training is bedoeld voor medewerkers die al bekend zijn met de luchtsystematiek uit de vervallen Nederlandse Emissie Richtlijn en willen weten hoe de regelgeving in afdeling 2.3 Activiteitenbesluit in elkaar steekt. De basis van de training vormen de voorschriften in afdeling 2.3 lucht en geur van het Activiteitenbesluit.

Basistraining Luchtemissies

De praktijkgerichte basistraining Luchtemissies is bedoeld voor medewerkers van een omgevingsdienst of gemeente die nog niet eerder luchtemissies van bedrijven getoetst hebben aan regelgeving. De training is ook bedoeld voor medewerkers die nog niet eerder de blootstelling (immissie) aan bijvoorbeeld fijn stof en NO2 beoordeeld hebben.