Zeer zorgwekkende stoffen

Deze pagina geeft informatie over regelgeving voor emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) die kunnen vrijkomen bij bedrijfsmatige activiteiten. ZZS zijn geclassificeerd als de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu. Deze stoffen moeten daarom met voorrang aangepakt worden. Het streven is om ZZS uit de leefomgeving te weren. Dit ZZS beleid staat in de brief van de staatssecretaris naar de tweede kamer uit 2011 (pdf, 241 kB).

Op de website van het RIVM kunt u zien of u te maken heeft met een ZZS.

Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit regelt de emissie en minimalisatie van ZZS naar de lucht. Meer informatie staat in de Handleiding ZZS (lucht).

ZZS die vrij kunnen komen naar water worden geregeld via twee BBT-documenten, namelijk:

Meer informatie staat in het Handboek water

Algemene BeoordelingsMethodiek 2016 (water)

Progressie

Aan de hand van bekende gegevens van stoffen en mengsels van stoffen bepaalt u via de Algemene BeoordelingsMethodiek 2016 (ABM) eerst de waterbezwaarlijkheid van een stof of mengsel.

Handboek immissietoets 2016 (water)

Water

Het Handboek Immissietoets 2016 beschrijft hoe de immissietoets werkt. Dit is een belangrijk onderdeel in de beoordeling van de toelaatbaarheid van lozingen door het bevoegd gezag.

Handleiding ZZS (lucht)

Lucht

De handleiding ZZS (lucht) legt met een stappenplan uit welke voorschriften uit het Activiteitenbesluit gelden voor luchtemissies van zeer zorgwekkende stoffen bij bedrijven.

ZZS in water lozingen

ZZS

Zeer zorgwekkende stoffen is een verzameling van de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu. Hier staat de uitleg van het beleidskader en hoe u er in de praktijk mee om gaat.

Nieuws

Uw onderwerpen