Stel uw vragen aan het Informatiepunt Leefomgeving

In 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De wet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Een integrale visie op fysieke leefomgeving staat centraal met meer ruimte voor initiatieven en voor lokaal maatwerk.

Dit vraagt om een nieuwe manier van kijken en werken van  professionals van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Daarom is het goed te weten dat het programma Aan de slag met de Omgevingswet hierbij kan helpen. Dit programma is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Het programma ondersteunt overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet. Door te informeren over de bedoelingen en gevolgen van de wet, en met het ontwikkelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Informatiepunt Leefomgeving

Specifiek onderdeel is het Informatiepunt Leefomgeving. Professionals van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen daar hun vragen stellen over de invoering en uitvoering van de Omgevingswet. Deze vragen worden beantwoord door gespecialiseerde medewerkers van de Helpdesk Bouwregelgeving (BZK) en Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving) (Rijkswaterstaat); Bodem+, Helpdesk Water en InfoMil.

Specialistische helpdesks en publieksloketten

Het Informatiepunt Omgevingswet werkt samen met diverse specialistische helpdesks en publieksloketten:

 • Informatie Rijksoverheid
 • Helpdesk Afvalbeheer
 • Commissie voor Milieu Effect Rapportage
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Antwoord voor Bedrijven
 • Kadaster
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Staatstoezicht op de Mijnen
 • Interprovinciaal Overleg/BIJ12
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten