Wijziging zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken gepubliceerd

Op 14 juli 2017 is het wijzigingsbesluit zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken gepubliceerd  in Staatsblad 2017, nr. 305.

De wijzigingen treden naar verwachting in de loop van 2017 in werking.  Vanaf 1 januari 2018 zijn glastuinbouwbedrijven bij wet verplicht hun gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater te zuiveren.

De regel wordt ingevoerd om ervoor te zorgen dat er geen milieuschade meer ontstaat door de afvoer van gewasbeschermingsmiddelen naar het riool en oppervlaktewater.

Meer informatie over de wijziging geven de pagina's over ontwikkeling regelgeving Lozingen en Landbouw.

Zie verder ook het nieuwsbericht: 'Zuivering afvalwater glastuinbouw vanaf 1 januari 2018 verplicht' van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.


Uw onderwerpen