Terugblik Schakeldag

Omgeving in transitie – Klaar voor de start!  Dat was het thema van de Schakeldag op 25 juni 2019.  Zo'n 1000 deelnemers kunnen terugkijken op een geslaagde Schakeldag met ruim 100 sessies. Nieuw dit jaar was het spellenplein met verschillende games en workshops om te leren en ervaren wat de Omgevingswet gaat betekenen in de praktijk.

Een mislukking is briljant als we ervan leren

De deelnemers die vooral werkzaam zijn als uitvoerende en beleidsmedewerker bij de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven kregen eerst een wijze les over briljante mislukkingen  voorgeschoteld.

Paul Iske, hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht opende als keynote speaker de Schakeldag. Daarnaast is hij Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen.

‘Een mislukking is pas briljant als we ervan leren. Vaak zijn daar ‘universele lessen’ uit te trekken’. Patronen of leermomenten die een specifieke ervaring overstijgen en ook op veel andere innovatieprojecten van toepassing zijn.’ Aan de hand van deze patronen toonde Iske 16 archetypen die helpen bij het identificeren en leren van mislukkingen. Veranderen is vooral leren omgaan met de realiteit volgens Paul Iske.

Leren door te doen staat ook centraal bij de implementatie van de Omgevingswet. Heleen Groot, directeur Aan de Slag met de Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Jacco Schotvanger, Afdelingshoofd Implementatie Omgevingswet bij Rijkswaterstaat namen de aanwezigen mee in hun eigen leermomenten. Heleen en Jacco gaven aan hoe belangrijk het is om vertrouwen te hebben in de kracht van uitproberen en oefenen. Zo ervaar je  wat wel en niet werkt in de praktijk. Dit levert waardevolle faalopbrengsten op volgens Paul Iske, die we goed kunnen gebruiken bij het leerproces om te gaan werken in de geest van de Omgevingswet.

Jacco Schotvanger, Heleen Groot en Paul Iske

Klaar voor de start?

Deelnemers konden zich voorbereiden op de komst van de Omgevingswet door verschillende sessies te volgen over uiteenlopende onderwerpen zoals:

  • het Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
  • de bruidsschat
  • het projectbesluit
  • dillemmalogica en participatie

Tijdens de ruim 100 sessies is dieper in gegaan op de veranderingen in de dagelijkse praktijk en de huidige wet- en regelgeving. Hierbij  is vooral een nieuwe denk- en werkwijze nodig.

In een sessie over de huidige wet- en regelgeving is onder andere het veelbesproken onderwerp: ’de Programmatische Aanpak Stikstof’ aan de orde gekomen. Daarin zijn de deelnemers bijgepraat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State. Ook is gefilosofeerd over andere mogelijkheden voor onderbouwing in bestemmingsplannen met een (beperkte) toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuurgebieden.

Omgevingsplan in 3 stappen

Bij de sessie van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) hebben de deelnemers geleerd hoe je een omgevingsplan maakt in 3 stappen met behulp van een stroomschema en diverse tools, zoals de staalkaarten en het casco.

Informatiepunt Omgevingswet

Er was ook veel aandacht voor de sessies van het Informatiepunt Omgevingswet en het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Bij de stand van het Informatiepunt konden de vakspecialisten terecht met uiteenlopende, inhoudelijke vragen waarbij ter plekke de nieuwste informatie op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl bekeken kon worden.

Informatieplicht energiebesparing 2019

Veel belangstelling was er ook voor de sessie over de informatieplicht energiebesparing 2019. Van de circa 50-60.000 bedrijven die op 1 juli jl. een rapportage hadden moeten aanleveren moet circa 65% dit nog doen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaf uitleg hoe de informatieplicht werkt en hoe de rapportages zijn te beoordelen. Hiermee hebben gemeenten en omgevingsdiensten de mogelijkheid om het toezicht op de naleving informatiegestuurd aan te pakken.


Sfeerimpressie

De Schakeldag is een initiatief van Rijkswaterstaat - kenniscentrum InfoMil en wordt sinds enkele jaren samen met het programma Aan de slag met de Omgevingswet georganiseerd. Bekijk de sfeerimpressie van de dag en presentaties van diverse sessies.