legitimatiebewijs Toezichthouder

Vraag

Zijn er regels waaraan het legitimatiebewijs van een toezichthouder moet voldoen?

Antwoord

Het legitimatiebewijs van een toezichthouder bevat:
a. de naam, hoedanigheid en handtekening van de toezichthouder;
b. een foto van de toezichthouder;
c. de naam, het correspondentieadres en het telefoonnummer van het bestuursorgaan of het onderdeel daarvan, waarvoor de toezichthouder werkzaam is;
d. de naam en handtekening van degene, die het bewijs namens het bestuursorgaan heeft afgegeven;
e. een omschrijving van de wettelijke voorschriften, met het toezicht waarop de toezichthouder is belast;
f. de datum van afgifte van het legitimatiebewijs.
Artikel 2 Het legitimatiebewijs bevat het logo of beeldmerk van het bestuursorgaan of het onderdeel daarvan, waarvoor de toezichthouder werkzaam is.
Artikel 3 Op het legitimatiebewijs worden vermeld:
legitimatiebewijs en toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 4 De foto op het legitimatiebewijs is een pasfoto, die een duidelijk en goed gelijkend beeld van de toezichthouder toont.

Ja die regels zijn onder meer vastgelegd in de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb:

Artikel 1

Zie ook