Functies voor horeca, school en bedrijswoning toegevoegd

Op de pagina Ruimte zijn de functies horeca, school en bedrijfswoning toegevoegd. Per functie vindt u hier een overzicht van de aspecten die voor de ruimtelijke procedure van belang zijn.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • de locatiekeuze
  • past de ontwikkeling in het bestemmingsplan?
  • welke omgevingsvergunning afwijken is van toepassing?
  • wat is er relevant voor de ruimtelijke onderbouwing?

Bij de ‘ruimtelijke onderbouwing’ (bij horeca en school) staat een integraal overzicht van de relevante omgevingsaspecten. De informatie is toegespitst op de beoogde functie.

Beschermingsniveau bedrijfswoningen

Bij bedrijfswoningen vindt u juist informatie over het beschermingsniveau. Is dit hetzelfde als bij een gewone woning of juist niet? Voor een aantal veel voorkomende omgevingsaspecten is dit toegelicht.

Ook verwijzen wij u door naar andere sites die voor uw ontwikkeling van belang kunnen zijn.

Bent u nieuwsgierig naar de functies horeca, school of bedrijfswoning?
Kijk op de pagina Ruimte.