Rijksoverheid biedt ondersteuning aan overheden om meer klimaatneutraal en circulair in te kopen

De rijksoverheid gaat kansrijke inkoopprojecten met veel mogelijkheden tot CO2- en grondstoffenbesparing ondersteunen in 2019. Hoe de rijksoverheid dit wil gaan doen hebben zij bekend gemaakt tijdens de Week van de Circulaire Economie.

In oktober werd al bekend dat de rijksoverheid in 2019 7,5 miljoen investeert in klimaatneutraal en circulair inkopen. Nu is ook bekend hoe dit geld besteed wordt. Er zijn verschillende regelingen voor gemeenten, provincies, waterschappen, ZBO’s en zorgorganisaties.

Leernetwerken

Ook worden leernetwerken georganiseerd voor publieke organisaties op het gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen. Er zijn 10 leernetwerken voor inkoopcategorieën met veel mogelijkheden tot CO2- en grondstofbesparing, namelijk: bouw, GWW, energie, doelgroepenvervoer, zero emissie vervoersmiddelen, bedrijfskleding, kantoorinrichting, catering, hout en adviesdiensten. In een reeks van 4 bijeenkomsten wordt geleerd van experts, ervaringsdeskundigen en elkaar en worden praktische tools geboden.

1 Megaton CO2

Jaarlijks geven overheden gezamenlijk €73 miljard uit aan publieke inkoop. . Door dit inkoopvolume ook maximaal in te zetten voor klimaatneutraal en circulair inkopen kan jaarlijks 1 Megaton CO2  bespaard worden. Dat is net zoveel als alle Rotterdamse huishoudens jaarlijks met hun gasgebruik uitstoten.

PIANOo

Het totale aanbod aan ondersteuning, bijeenkomsten en tools is te vinden op de website van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden.