Keynote Paul Iske op Schakeldag over ‘samen werken, samen falen, samen leren’

Paul Iske zal als keynote speaker de schakeldag openen: Onder welke voorwaarden kunnen mensen en organisaties met verschillende achtergronden nieuwe combinaties vormen en daarmee nieuwe kansen scheppen voor innovatie?

Paul Iske is hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Daarnaast is hij CFO (Chief Failure Officer) van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Doel: begrip kweken voor het belang van experimenteren. En leren in een veranderende en complexe wereld.

Juist de verschillen zijn nodig om tot echte vernieuwing te kunnen komen. Dat wil niet zeggen dat alles altijd zal lukken. Sterker nog: innovatie is een proces van vallen en opstaan. Experimenteren en leren. Soms zijn mensen bang om te falen, of zijn terughoudend in het vertellen hoe het écht is gegaan. Zeker bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe wetgeving, waar je natuurlijk vaak helemaal niet zit te wachten op dingen die mislukken.

Maar in complexe omgevingen lopen dingen nu eenmaal niet altijd als gepland. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen probeert een bijdrage te leveren aan een klimaat waarin mensen dingen durven te proberen, trots zijn op hun poging en de geleerde lessen zelf in praktijk brengen en willen delen met anderen.