Publicatie handreiking Making the Circular Economy work

Make it Work (MIW) is een project waarvan Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden trekkers zijn. MiW heeft samen met IMPEL en experts uit verschillende EU landen, de handreiking “Making the Circular Economy work” gemaakt.

Vanuit Nederland is meegewerkt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast door Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Omgevingsdiensten en het Programma Ruimte in Regels.

De handreiking kan overheden in Europa helpen bij het vertalen van circulaire ambities naar de uitvoeringspraktijk van (milieu)vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

De officiële presentatie van de handreiking was tijdens de afsluitende MiW en IMPEL werkconferentie. De conferentie Making the Circular Economy work, Connecting policy, law and practice, was op 20 en 21 maart 2019 bij ISPRA. Dit is het nationale agentschap voor milieu en onderzoek, in Rome.

Handvaten voor het mogelijk maken van circulaire innovaties

Veel landen in Europa hebben hoge ambities voor de circulaire economie. Voor de realisering van die ambities zijn innovaties bij bedrijven belangrijk. Ook de regulering daarvan door overheden die VTH taken uitvoeren. De Handreiking heeft als doel deze overheden te helpen bij het stimuleren, faciliteren en reguleren van circulaire innovaties. Bijvoorbeeld bij productie- en recyclingbedrijven.

Dit zijn innovaties gericht op:

  • nieuwe toepassingen van secundaire grondstoffen (bijproducten en einde-afval materialen)
  • het steeds minder gebruik van grondstoffen en
  • van de hoeveelheid geproduceerd afval

Adviezen en ideeën in de handreiking

Omgevingsdiensten en hun opdrachtgevers, provincies en gemeenten, die werk willen maken van de circulaire economie, kunnen nu inspiratie putten uit de handreiking. Zo geeft de handreiking adviezen en ideeën voor een invulling van VTH en een toepassing van de wetgeving. Deze kunnen die actief bijdragen aan de transitie naar de circulaire economie. Het gaat daarbij om zaken als:

  • hoe kan de (beperkte) capaciteit van de omgevingsdienst zo goed mogelijk voor CE worden ingezet?
  • waar en hoe moet bij VTH circulariteit aan de orde komen?
  • hoe kunnen omgevingsdiensten innoverende bedrijven faciliteren? en
  • welke ruimte en mogelijkheden biedt de (Europese) wetgeving voor bijvoorbeeld (experimenten met) de verwerking van afvalstromen tot nuttige, hoogwaardige secundaire grondstoffen?

De handreiking is een nuttige aanvulling op een aantal andere instrumenten. Bijvoorbeeld de Leidraad afvalstof of product en het programma Ruimte in Regels.

De handreiking staat op de website als interactieve pdf. Er kan gemakkelijk tussen de verschillende hoofdstukken en bijlagen genavigeerd worden.