Schakeldag 23 juni 2020 geannuleerd

Door de coronacrisis is besloten de Schakeldag, die gepland stond op dinsdag 23 juni, te annuleren. De Schakeldag is een initiatief van Rijkswaterstaat - kenniscentrum InfoMil en wordt samen met het programma Aan de slag met de Omgevingswet georganiseerd.

Wanneer er meer bekend is over de Schakeldag in 2021 laten we dit weten via onze website www.schakeldagen.nl.

Meer informatie