InfoMil Actueel 116

Home > Actueel > InfoMil Actueel (nieuwsbrief) > InfoMil Actueel 116

InfoMil Actueel 116

Inhoud pagina: InfoMil Actueel 116

16-01-2012

Handleiding Meten van luchtemissies geactualiseerd

De handleiding Meten van luchtemissies, bekend als L 40, is geactualiseerd.
L 40 is in eerste instantie inhoudelijk aangepast op de ontwikkelingen van de laatste acht jaar.

Nieuw: Informatieblad Wabo en Activiteitenbesluit

Op Rijksoverheid.nl is het informatieblad Wabo en activiteitenbesluit gepubliceerd. Het informatieblad beschrijft ondermeer vergunningplicht, OBM, melding, maatwerk en bevoegd gezag. Op de website zijn verder enkele informatiebladen over het Activiteitenbesluit geactualiseerd.

Nieuwe webpagina Luchtkwaliteit en gezondheid

Het verbeteren van de luchtkwaliteit is belangrijk, omdat gezondheidsschade daarmee beperkt wordt. Maar wat zijn dan de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging? En hoe kun je de meeste gezondheidswinst bereiken?

Op deze nieuwe pagina vindt u (verwijzingen naar) informatie en antwoorden op dergelijke vragen.

Permanent maken Chw

Sinds kort ligt het wetsvoorstel voor het permanent maken van de Crisis- en herstelwet bij de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel wordt de beperkte geldigheidsduur (tot 1 januari 2014) van de Chw omgezet naar onbepaalde tijd en wordt de wet op onderdelen geactualiseerd en gewijzigd (vooral de afdeling over ontwikkelingsgebieden). Daarnaast wordt in het wetsvoorstel ook een aantal verbeteringen van het omgevingsrecht geregeld. Dit gebeurt door wijzigingen in de Wabo, Wro en de Wm. De wetswijzigingen zijn gegroepeerd rond de thema's 'Vermindering van lasten', 'Verbetering Besluitvorming' en 'Stimuleren ontwikkeling en wegnemen knelpunten in de praktijk'.

Ontwikkelingen geluid 2012

Voor het aspect geluid wordt 2012 een jaar waarin op het gebied van regelgeving weer veel beweging is. Onder andere de invoering van geluidproductieplafonds voor de Rijksinfra en een nieuwe terminologie voor geluidsoverdracht binnen gebouwen in het Bouwbesluit 2012. Hier vindt u een kort overzicht van de ontwikkelingen.

Nieuwe bijeenkomsten 'Asbest in scholen' op 6 maart en 10 april

Kenniscentrum InfoMil verzorgt op 6 maart en 10 april 2012 twee bijeenkomsten over ‘Asbest in scholen' in Utrecht.

Mini-poll OmgevingsAcademie NL

In 2012 organiseert OmgevingsAcademie NL opleidingen over de Wabo en Omgevingsloket online. Om deze opleidingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw behoefte nodigen wij u uit deel te nemen aan een mini-poll. 

Het invullen vraagt slecht enkele minuten, aan de hand van de resultaten wordt het programma vastgesteld. Het programma van OmgevingsAcademie NL vindt u binnenkort op onze website. Dank voor uw medewerking!

Colofon

InfoMil Actueel is een uitgave van Kenniscentrum InfoMil, onderdeel van Agentschap NL.

Abonnees van InfoMil Actueel ontvangen regelmatig een overzicht van toevoegingen aan de website, nieuwe InfoMil producten en ander milieunieuws.

U kunt hier uw gegevens wijzigen, u inschrijven of uitschrijven voor InfoMil Actueel.

Neem ook een gratis abonnement op e-zine InfoMil Perspectief.

InfoMil Perspectief informeert u over achtergronden en ontwikkelingen op het gebied van milieuwet- en regelgeving.

download PDF
boeken
 

Kenniscentrum InfoMil