InfoMil Actueel 230

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 230

Tussen Kerst en Nieuwjaar alleen vragen over omgevingsloket

De helpdesk Kenniscentrum InfoMil beantwoordt tussen Kerst en Nieuwjaar alleen vragen over het Omgevingsloket. Van dinsdag 27 december tot en met vrijdag 30 december 2016 kunt u uw vraag over andere onderwerpen alleen stellen via de website. Houdt in deze periode rekening met een langere doorlooptijd voor de beantwoording van uw vraag. Maandag 2 januari 2017 is de helpdesk weer normaal geopend. De medewerkers wensen u fijne feestdagen een gelukkig 2017.

Handreiking Ruimtelijke Ordening en Milieu vervalt, informatie blijft

Per 1 januari 2017 verdwijnt de drukbezochte 'Handreiking Ruimtelijke ordening en milieu' van de website van InfoMil. Dat wil zeggen: wel het begrip, maar niet de informatie. Deze zal bij het onderwerp Ruimte beschikbaar blijven.

De huidige vorm, een aparte handreiking, zit vernieuwing en verbreding over het onderwerp Ruimte in de weg. Met een nieuwe heldere structuur van de site zal de beschikbare informatie makkelijker te vinden zijn. Er ontstaat daarnaast figuurlijk 'ruimte' voor nieuwe onderwerpen. De vertrouwde informatie kunt u straks terugvinden onder de kopjes Ruimtelijke regelgeving, Functies/Activiteiten en Omgevingsthema’s.

Nieuwe integrale versie Activiteitenbesluit en –regeling

De nieuwe versie geeft de voorschriften zoals ze naar verwachting vanaf 1 januari 2017 gaan gelden. De meeste wijzigingen gaan over reparaties van de ‘vierde tranche’ en over wijzigingen van normen en richtlijnen.

Wijzigingen in ‘Luchtwassystemen voor de veehouderij’

De overgangstermijnen met betrekking tot de opname van de agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit Milieubeheer van1 januari 2013 zijn voorbij. Dit is een aanleiding voor het aanpassen van het informatiedocument ‘Luchtwassystemen voor de veehouderij’. De specifieke eisen voor luchtwassystemen gelden vanaf 1 januari 2017 ook voor bestaande luchtwassers.

De LRSO is klaar voor 2017

De LRSO is klaar voor 2017: Jaarprogramma en Beheerstructuur LRSO 2017 staan nu online.

Nieuwe PGS 6 gepubliceerd

De PGS 6 'Aanwijzingen voor Implementatie van het Brzo 2015' is nu beschikbaar. De nieuwe handreiking voor bedrijven en overheden is op 23 november 2016 gepubliceerd.