InfoMil Actueel 232

InfoMil Actueel

Nieuwe PGS 15 in Activiteitenregeling en Mor

De nieuwe PGS 15 wordt verwerkt in de Activiteitenregeling. De nieuwe PGS 15, 29 en 32 worden ook aangewezen als BBT document in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). De wijzigingen treden naar verwachting op 1 oktober 2017 in werking.

Versnellingsaanpak sanering asbestdaken

Consumentenvoorlichtingsorganisatie Milieu centraal en Kenniscentrum InfoMil hebben in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een asbest kernboodschap opgesteld die het publiek op eenduidige wijze informeert over het aanstaande dakenverbod.

Workshop Zicht op Zeer Zorgwekkende Stoffen

Op 10 april 2017 organiseren RIVM en InfoMil een workshop over informatie uitwisseling over Zeer Zorgwekkende Stoffen. De workshop is bedoeld voor vergunningverleners, handhavers en toezichthouders voor zowel lucht als water.

Zeer Zorgwekkende Stoffen-lijst aangevuld

Het RIVM heeft 25 stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Deze stoffen zijn geïdentificeerd als ZZS op basis van de CLP Verordening en de kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV.

Eerste kamer behandeling Implementatie herziening mer-richtlijn

Het wetsvoorstel Implementatie herziening mer-richtlijn is op 17 januari 2017 in de eerste kamer behandeld. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 24 januari 2017 aangenomen.