InfoMil Actueel 238

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 238

Omgevingswet: voortgang ontwikkeling wet- en regelgeving

Op 17 maart 2017 heeft minister Schultz van Haegen vragen van de Eerste Kamer over de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) beantwoord. De consultatie over de Invoeringswet is afgerond. Op dit moment worden de reacties verwerkt. Het werk aan de Omgevingsregeling is inmiddels in volle gang.

Succesvolle workshop 'Zicht op ZZS'

Op maandag 10 april 2017 organiseerden RIVM en InfoMil de workshop ‘Zicht op ZZS'. Ruim 70 vergunningverleners, toezichthouders en handhavers spraken met beleidsmakers en inhoudelijk deskundigen over een effectieve kennisuitwisseling voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS).

Internetconsultatie 3e lichting energiebesparende maatregelen

Het ministerie wijzigt bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Bijlage 10 bevat de erkende energiebesparende maatregelen. Het aantal sectoren met erkende energiebesparende maatregelen wordt namelijk uitgebreid. Met de internetconsultatie heeft u de gelegenheid uw reactie op de wijziging te geven.

Bijlage 1 van de Rav aangepast

Op 11 april 2017 is een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd. Hierin zijn onder andere wijzigingen over huisvestingsystemen meegenomen in bijlage 1. Deze regeling is op 12 april 2017 in werking getreden.

Rectificatie brongegevens hoofdspoorwegen

ProRail heeft een fout geconstateerd in de brongegevens. Mogelijk heeft deze fout consequenties voor de geluidbelastingkaart van een aantal gemeenten. Deze gemeenten kunnen opnieuw de brongegevens downloaden.

Emissiefactoren parelhoenders aangepast in Rgv

Op 10 april 2017 is de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) aangepast. Deze wijziging gaat over de aanpassing van de emissiefactoren voor parelhoenders die in de vorige wijziging van de Rgv niet correct is meegenomen.

Vernieuwd filterinstrument energiebesparing voor toezichthouders

Kenniscentrum InfoMil lanceert het vernieuwde Filterinstrument Erkende Maatregelen voor energiebesparing (FEM) voor toezichthouders. Een belangrijke nieuwe optie is het versturen en ontvangen van een checklist via de FEM.

Energiebesparing door een nieuw openbaar Filterinstrument Erkende Maatregelen

Kenniscentrum InfoMil lanceert een openbare versie van het Filterinstrument Erkende Maatregelen voor energiebesparing (FEM NL). Een gebruikersaccount is niet nodig en u kunt meteen aan de slag.

Energiebesparing en Winst is verbeterd

In 2009 heeft Energiebesparing en Winst het levenslicht gezien. Na 8 jaar vond Kenniscentrum InfoMil de tijd rijp om het gehele instrument ICT-technisch te verbeteren. Nu is de nieuwe kennisbank Energiebesparing en Winst gereed voor gebruik.

Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat helpt

Via de Klimaatmonitor zijn nu de ondersteunende hulpmiddelen van Kenniscentrum InfoMil centraal ontsloten. Het gaat om de Filterinstrumenten erkende maatregelen energiebesparing (voor toezicht  en voor Nederland). Ook is de kennisbank Energiebesparing en Winst centraal ontsloten via de sectorspecifieke 'tegels' in de Klimaatmonitor.

Aanvullende erkende maatregelen voor energiebesparing nu ook ontsloten

Voor kantoren, onderwijs en gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen zijn aanvullende erkende maatregelen nu ook ontsloten.