InfoMil Actueel 240

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 240

Definitieve inschrijving Schakeldag 2017

Schrijf u nu in voor de Schakeldag 2017. De Schakeldag vindt plaats op 29 juni in ’s-Hertogenbosch. Op een later moment krijgt u de mogelijkheid om een keuze te maken uit de workshops.

Inspiratiegids Participatie Omgevingswet: ervaringen delen en van elkaar leren

De eerste versie van de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet is klaar. De gids biedt hulp bij het maken van een participatieaanpak, geeft inspiratie via persoonlijke praktijkverhalen en biedt handvatten voor de aanpak van dilemma’s.

Wet implementatie herziene m.e.r.-richtlijn

Op 16 mei 2017 is de Implementatiewet ‘herziening m.e.r.-richtlijn’ in werking getreden. Met deze wet wordt de herziene Europese m.e.r.-richtlijn  in Nederlandse wetgeving vertaald.

Update Basisgids Omgevingswet beschikbaar

Gezien de positieve ontvangst voorziet de Basisgids Omgevingswet in een behoefte. Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet publiceerde de eerste versie in maart 2017. Er is nu een volledig bijgewerkte versie beschikbaar op de website.