InfoMil Actueel 241

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 241

Kamerbrief over onderzoeken relatie veehouderij en gezondheid

Beide rapporten laten zien dat er aanwijzingen zijn dat het wonen in de omgeving van veehouderijen effecten heeft op de gezondheid. Staatssecretaris van Dam heeft op 1 juni 2017 zijn reactie hierover naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nieuwe versie handleiding V-stacks vergunning

De aangepaste gebruikershandleiding voor V-stacks vergunning is af! Na feedback en overleg zijn termen, berekeningen, paramaters en de verdere uitleg over 'V-stacks vergunning' verduidelijkt in de tekst en met tekeningen. De nieuwste versie van de gebruikershandleiding is te vinden op onze website.

Kamerbrief geurregelgeving veehouderij

Staatssecretaris Dijksma (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) heeft reactie gegeven op het eindadvies van de bestuurlijke werkgroep evaluatie geurregelgeving veehouderij. Zij stuurde haar reactie naar de Tweede Kamer op 1 juni 2017.

Nieuwe tabellen Cwegdek - juni 2017

Er is een nieuw overzicht van wegdekcorrecties gepubliceerd. De wegdekcorrecties horen bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wegdekcorrectiefactoren worden gebruikt bij het berekenen van wegverkeerslawaai. Aanleiding is de publicatie van vier nieuwe rapporten en één geactualiseerde.

Eerste geluidsbelastingkaart is binnen

Provincie Flevoland heeft als eerste hun geluidsbelastingkaart vastgesteld én verzonden naar InfoMil.

Nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder duurzame verstedelijking wijzigt per 1 juli 2017. Er is een nieuwe Handreiking beschikbaar en de Helpdesk is geopend voor vragen. Volg ook de workshop over de nieuwe Ladder op de Schakeldag op 29 juni 2017!

Schakeldag 2017: De kracht van samenwerken

De kracht van samenwerken. Bergbeklimmer en expeditieleider Melvin Redeker zal in een kort plenair programma laten zien en voelen hoe je met samenwerken een overwinning bereikt.

Verbeteringen VTH gepubliceerd

Het Besluit omgevingsrecht (Bor) zal worden aangepast. De wetteksten met verbeteringen van het hoofdstuk over Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn beschikbaar sinds 17 mei 2017. Inwerkingtreding staat gepland voor 1-1-2018.