InfoMil Actueel 242

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 242

Behandeling AMvB’s Omgevingswet in Eerste Kamer afgerond

Op 30 mei 2017 debatteerde de Eerste Kamer met minister Schultz van Haegen over de ontwerp AMvB’s van de Omgevingswet. Eerder vonden al een expertmeeting en twee schriftelijke vragenrondes plaats. Op 13 juni 2017 heeft de Kamer gestemd over de moties.

Kamerbrief over aanpassingen systeem stalbeoordeling

Staatssecretaris Dijksma (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) heeft met een kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de verdere verbetering van het systeem van stalbeoordelingen. In deze brief doet zij onder andere verslag van de verbeteringen die zij in 2016 en begin 2017 heeft doorgevoerd in het systeem van de stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav).

Schakeldag 2017: aandacht voor energie

Op 29 juni 2017 vindt in Den Bosch de jaarlijkse Schakeldag plaats. Ook dit jaar is er natuurlijk aandacht voor energiebesparing.

Nu nog meer erkende maatregelen energiebesparing

Op 7 juni 2017 is de Wijzigingsregeling Activiteitenregeling Bijlage 10 (IENM/BSK-2071/134147)  gepubliceerd. Vanaf 1 juli 2017 worden een groot aantal nieuwe erkende maatregelen energiebesparing toegevoegd in Bijlage 10 van de regeling.

Monitoring Energieakkoord-doelen openbare verlichting in 2017

De monitoringsresultaten van het Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI’s) laten de afgelopen jaren een stabiele trend zien. In overleg met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de SER heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) besloten de OVL-monitoring voortaan om het jaar te laten uitvoeren.

Rijkswaterstaat op zoek naar vervoersinitiatieven

In Nederland zetten allerlei partijen zich in voor de verduurzaming van het vervoer. Op die manier werken zij mee aan de verbetering van leefomgeving, luchtkwaliteit en klimaat. Rijkswaterstaat spoort overheden en organisaties aan om duurzame initiatieven te stimuleren en aan te melden.

Heeft u al een gratis abonnement op InfoMil Perspectief?

De nieuwe InfoMil Perspectief 24 is uit. In dit digitale magazine komen deskundigen aan het woord over achtergronden en ontwikkelingen in het milieubeleid. U kunt een gratis abonnement aanvragen op InfoMil Perspectief.