InfoMil Actueel 243

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 243

Invoering Omgevingswet uitgesteld, transitie gaat onverminderd voort

In een interview met Binnenlands Bestuur kondigde minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Ze gaf verder aan dat het uitstel vooralsnog geen gevolgen heeft voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029.

ISL3a versie 2017 beschikbaar

Rekenmodel voor luchtkwaliteit ISL3a versie 2017 is nu beschikbaar. De nieuwe versie bevat onder andere recente achtergrondgegevens (GCN) en meteorologische gegevens. U kunt het programma gebruiken om de gevolgen van (agrarische en industriële) punt- en oppervlaktebronnen op de luchtkwaliteit in de omgeving te bepalen.

Ondergrens van 35 vierkante meter bij dakensubsidie vervallen

In de Staatscourant Jaargang 2017 Nr. 39947, publicatiedatum 19 juli  2017 staat omschreven dat de 35m2 grens voor het verkrijgen van een dakensubsidie is komen te vervallen.

Aanpassing Handboek Water

Het Handboek water verandert. Ook zonder dat de wetgeving wijzigt, is onderhoud aan het Handboek nodig. Door het verwerken van de reacties van uw collega's hopen we actuele kennis te leveren.

Omgevingsloket online niet beschikbaar op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus 2017 wordt een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst (release 2.13.0). Deze release is eerder uitgesteld. Het Omgevingsloket is hierdoor twee dagen niet beschikbaar.