InfoMil Actueel 250

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 250

Vernieuwde structuur landbouwpagina 'Geur'

Achter de schermen werkt InfoMil aan een andere indeling van de landbouwpagina's. De pagina Geur heeft al een nieuwe indeling en andere pagina's volgen binnenkort. Dit alles om onderwerpen makkelijker te kunnen vinden en om ervoor te zorgen dat informatie er eenduidig op staat.

We zijn benieuwd wat u van de gewijzigde pagina Geur vindt. Uw tips en ideeën gebruiken we graag als input voor de andere pagina's.

Toezicht natte Koeltorens naar Omgevingsdiensten/RUD's

Op 1 juli 2017 trad het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking. Met het gewijzigde besluit valt het toezicht voor natte koeltorens voortaan onder Omgevingsdiensten/RUD's. Door deze wijziging krijgen Omgevingsdiensten/RUD's er dus een taak bij.

Regeling beoordeling luchtkwaliteit gewijzigd voor veehouderijen

Veehouderijen hebben voortaan de mogelijkheid om af te wijken van de jaarlijks vastgestelde emissiefactoren voor fijnstof. Door een wijziging in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is dit per 1 november 2017 mogelijk. Een veehouderij of leverancier van een nieuwe techniek kan hiervoor een verzoek indienen.

Geef uw mening over de Ladder duurzame verstedelijking

Sinds 1 juli 2017 is de Ladder voor duurzame verstedelijking eenvoudiger. De ladder is een wettelijk instrument dat moet leiden tot zorgvuldig ruimtegebruik. Daarbij is een nieuwe handreiking op de website verschenen en een helpdesk opengesteld.

Graag willen we weten hoe uw ervaringen zijn met de ladder. Met uw input kunnen we de dienstverlening verbeteren. Om deel te nemen, vult u de enquête in.