InfoMil Actueel 251

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 251

Aanbieding Handreiking vervoermanagement aan Omgevingsdienst NL

Op 2 november 2017 heeft Peter Torbijn, Directeur Veiligheid en Risico's van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Handreiking Vervoermanagement aangeboden aan Leo Klaassen, plaatsvervangend voorzitter van Omgevingsdienst NL.

Filter Energiebesparende Maatregelen en kennisbank compleet

Nog meer bedrijfstakken kunnen nu aan de slag met de erkende maatregelen voor energiebesparing. Alle erkende maatregelen voor energiebesparing zijn nu ontsloten in de kennisbank Energiebesparing & Winst en het filterinstrument energiebesparende maatregelen (FEM).

Zakelijk flirten op de studentenmarktdag Toekomst van de leefomgeving

Matchmaking tussen studenten en overheid, om samen de Omgevingswet tot een succes te maken. Dat was het doel van de Studentenmarktdag. Op 15 november 2017 troffen zestig studenten, dertig overheidsmensen en tien docenten elkaar in het LEF Future center.

Post-hbo opleiding luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie

In januari 2018 start de post-hbo-opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. Deze opleiding geeft een stevige basis voor alle werkzaamheden in dit brede en complexe werkveld.