InfoMil Actueel 252

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 252

Digitale atlassen over leefomgeving en natuurlijk kapitaal

Kaartmateriaal vormt een steeds belangrijker onderdeel van communicatie. Wat je op een kaart toont, kan helderheid en inzicht bieden. Het kan ook helpen om ambities duidelijk te maken. Rijkswaterstaat en RIVM werken samen aan de uitbouw van twee digitale Atlassen: de Atlas Leefomgeving en de Atlas Natuurlijk Kapitaal. We stellen deze aan u voor.

Het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan LAP3 vastgesteld

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 november 2017 het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld. Het nieuwe LAP3 treedt op 28 december 2017 in werking en vervangt dan het huidige LAP2. Op de nieuwe website www.lap3.nl vindt u het gehele LAP3, de nota van antwoord van de inspraak en een handig overzicht van de wijzigingen ten opzichte van LAP2.

Samen Buurtje Bouwen spelen

Tijdens de KNAG Onderwijsdag 2017 in Ede testten zo'n 40 docenten het spel Buurtje Bouwen (plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten). Deze Omgevingsgame laat middelbare scholieren van alle niveaus kennismaken met de Omgevingswet.

BBT-conclusies en BREF grote stookinstallaties gepubliceerd

De BREF grote stookinstallaties is sinds 1 december 2017 beschikbaar. De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies Grote stookinstallaties gepubliceerd op 17 augustus 2017 in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze BBT-conclusies worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

Hij komt, hij komt: Tabel actieplan geluid

Een groot aantal overheden heeft in 2013 een actieplan vastgesteld. Zij overwegen opnieuw dit actieplan en passen het zo nodig aan. Het actieplan wordt vóór 18 juli 2018 vastgesteld.