InfoMil Actueel 256

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 256

Nieuwe en beter toegankelijke informatie op onderdeel Ruimte

Kenniscentrum InfoMil is continue bezig om de informatie op de site beter toegankelijk te maken. Het onderdeel Ruimte is onlangs aangepast. Per onderwerp geeft de toegangspagina nu een compleet overzicht.

Wijziging in actualisatieplicht vergunningen voor afval

Sinds 1 januari 2018 moeten vergunningen binnen een jaar zijn geactualiseerd als de minimumstandaard voor verwerking van afval in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) is aangepast. Dit staat in het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor). Waarom is dat belangrijk en welke hulpmiddelen zijn er voor het bevoegd gezag?

Gids voor gezonde leefomgeving online

Gids gezonde leefomgeving is een website voor iedereen die aan de slag wil met het gezonder inrichten van de leefomgeving.

Lees meer

Zijn uw standaardteksten voor omgevingsvergunningen nog actueel?

De Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) heeft weer standaardteksten voor omgevingsvergunningen aangepast. Het gaat om de standaardteksten ‘Afvalstoffen’, ‘Algemene voorschriften’, ‘Considerans’ en ‘Lucht’. Informatie hierover vindt u op de webpagina van de LRSO. Kijk hiervoor onder het kopje “Overzicht standaardteksten per onderwerp”.

Veehouderijen en gezondheid: welke instrumenten?

Op InfoMil.nl staat nieuwe informatie over veehouderijen en gezondheid. Het gaat om juridische instrumenten om de omgevingskwaliteit te beïnvloeden. In hoeverre kunnen gezondheidsaspecten daar onderdeel van uitmaken?