InfoMil Actueel 260

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 260

Binnenkort: Schakeldag 2018!

Achter de schermen zijn de voorbereidingen van de Schakeldag 2018 in volle gang. De Schakeldag staat gepland op dinsdag 26 juni 2018. Ook dit jaar organiseert Rijkswaterstaat (Kenniscentrum Infomil) samen met het Programma Aan de slag met de Omgevingswet de Schakeldag. Reserveer alvast de datum in uw agenda!

Congres ‘stedelijke kavelruil in de praktijk’

Op het congres ‘stedelijke kavelruil in de praktijk’ van 5 april 2018 is het jaarverslag van het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil gepresenteerd. Na een jaar testen en uitproberen met stedelijke kavelruil zijn de resultaten van de tien pilotprojecten en het programma nu bekend. Het jaarverslag is te downloaden op de website.

Atlas werkconferentie: Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving

Dinsdag 17 april 2018 bent u van harte welkom op de Atlas Werkconferentie in de RAI Amsterdam. Het Atlasteam zoekt dit jaar de verbinding met de duurzame gebouwde omgeving om samen te bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving. De websites Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal, Nationale EnergieAtlas, Gids Gezonde leefomgeving en de Gezond OntwerpWijzer bieden allen informatie en handelingsperspectieven om de leefomgeving groen en gezond in te richten.

Succesvolle netwerkwerkbijeenkomst over de informatieplicht

Op 28 maart 2018 vond in het LEF future center Rijkswaterstaat een succesvolle nationale netwerkbijeenkomst energiebesparing plaats. De aangekondigde informatieplicht energiebesparing voor bedrijven was het centrale thema van de ochtend. Verwacht wordt dat de informatieplicht op 1 juli 2019 in werking treedt. Om dit mogelijk te maken, werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nu aan de aanpassing van artikel 2.15 in het Activiteitenbesluit.

CO-meting tijdens keuringen

Vanaf 5 april 2018 geldt de verplichte CO-meting bij de keuring alleen voor installaties die vanaf 20 december 2018 in gebruik worden genomen. Hiermee vervalt het advies van InfoMil  om tijdelijk met de uitvoering en handhaving van keuringen van 500-uursinstallaties te wachten.

Effectiever aan de slag met energiebesparing met het verbeterde filterinstrument

De gebruikers van het Filterinstrument Erkende Maatregelen voor energiebesparing (FEM) hebben het waarschijnlijk zelf al opgemerkt. Het FEM is dankzij de suggesties van gebruikers op meerdere vlakken verrijkt en verbeterd. Alle nieuwe opties en verbeterde functies zijn in dit artikel op een rij gezet.

Wijziging artikel 3.4 Reken- en meetvoorschriften geluid 2012

In Hoofdstuk 3 RMV 2012 staan voorschriften voor wegen voor situaties in het kader van de Wet geluidhinder. Artikel 3.4 van dit hoofdstuk gaat over het toepassen van een aftrek op de geluidsbelasting vanwege een weg. Volgens dit artikel wijzigen de hoogte van de aftrek per 1 juli 2018. Artikel 3.4 wordt op dit punt tijdig gewijzigd.

Handleiding PGS 15 is vernieuwd

Kenniscentrum InfoMil heeft de handleiding voor de PGS 15 aangepast aan de laatste versie. Zowel de nieuwe als de oude handleiding PGS 15 zijn op de site van InfoMil te vinden. Er is duidelijk aangegeven in welke versie van de handleiding u zich bevindt. In beide handleidingen kunt u de link gebruiken om naar de juiste versie te gaan.

Opvragen oude versies van stalbeschrijvingen nu mogelijk

Op de website van InfoMil zijn actuele stalbeschrijvingen op te vragen. Soms is er behoefte om oude versies te raadplegen. Deze mogelijkheid was er eerst niet. De oudere versies zijn nu wel op te vragen. Stalbeschrijvingen met een voorlopige emissiefactor blijven alleen via het bevoegd gezag opvraagbaar.