InfoMil Actueel 266

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 266

Minister Ollongren informeert Tweede Kamer over implementatie Omgevingswet

Elk jaar informeert de minister de Tweede Kamer schriftelijk over de voortgang op de implementatie van de Omgevingswet. In de Kamerbrief van 5 juli 2018 is de minister optimistisch over de voortgang.

Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

De Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen schaft de actualiseringsplicht uit de Wro voor een belangrijk deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen af.

Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016/2017

Op 19 juni 2018 is de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet gepubliceerd in de Staatscourant. De voortgangsrapportage geeft een overzicht van de praktijkervaringen met de onderdelen van de Crisis- en herstelwet.

Lees meer (pdf, 5.3 MB)

Onderzoek naar ZZS in afvalstoffen nu beschikbaar

Voor de uitvoering van het zeer zorgwekkende stoffen beleid (ZZS) uit het Landelijk Afvalbeheerplan) LAP3 is nu een eerste onderzoeksresultaat gepubliceerd. Dit stelt afvalverwerkers én bevoegde gezagen in staat om het risico op aanwezigheid van ZZS in afvalstoffen beter te kunnen inschatten.

Zijn uw standaardteksten voor omgevingsvergunningen nog actueel?

De Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) heeft weer standaardteksten voor omgevingsvergunningen aangepast. Het gaat om de standaardteksten Procesinstallaties, Afvalstoffen, Considerans, Lucht en Energie en vervoersmanagement.

Lees de nieuwe InfoMil perspectief nr. 28

De nieuwste uitgave van InfoMil Perspectief is gepubliceerd. In deze editie leest u wat het geheim is van Regio Foodvalley van het succesvol terugdringen van de fijnstofemissies uit pluimveestallen. En hoe Nederland de toekomstige drinkwatervoorziening veilig stelt.