Externe Veiligheid onder de Omgevingswet toegelicht

Lees op aandeslagmetdeomgevingswet.nl alles over het thema Externe Veiligheid (EV) onder de Omgevingswet. De website licht toe hoe lokale overheden het thema EV straks regelen in hun omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsvergunningen.

Onder de Omgevingswet, vanaf 2021, is er voor gemeenten een andere manier van omgaan met het groepsrisico. Gemeenten gaan werken met aandachtsgebieden voor externe veiligheid. Een andere belangrijke verandering is de toevoeging van een nieuwe categorie ‘zeer kwetsbaar gebouw’.

Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat overheden bij hun plannen zo vroeg mogelijk kijken naar veiligheid. Zo kunnen zij een brand, ramp of crisis voorkomen of de gevolgen er van beperken. Externe veiligheid krijgt daarom een belangrijke plaats in de omgevingsvisie en in het omgevingsplan. De website gaat hier uitgebreid op in. Ook komen de maatregelen voor milieubelastende activiteiten in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen aan bod.

Lees dit en meer over het thema Externe Veiligheid op aandeslagmetdeomgevingswet.nl.