InfoMil Actueel 273

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 273

Omgevingsloket niet beschikbaar op 3 en 4 november

In het weekend van 3 en 4 november 2018 is Omgevingsloket online niet beschikbaar. Er vindt onderhoud plaats. De verwachting is dat Omgevingsloket online maandagochtend 5 november weer beschikbaar is. Mocht dit niet het geval zijn, informeren wij u over de voortgang via infomil.nl/omgevingsloket.

Wijzigingen Activiteitenbesluit in 2019

In 2019 zijn er op verschillende data wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Recent zijn wijzigingen over energiebesparing, stookinstallaties en reparaties van het Activiteitenbesluit voorgepubliceerd.

Netwerkdag Energie en Klimaat

Kom op donderdag 8 november 2018 naar de derde editie van de Netwerkdag Energie en Klimaat van 12:00 - 18:00 uur in de Fokker Terminal in Den Haag. Tijdens deze middag staat de ontmoeting tussen iedereen die werkt aan de aanpak van klimaatverandering centraal. IenW-collega’s, samenwerkingspartners en stakeholders delen hun goede ideeën en vraagstukken met elkaar. We steken samen de handen uit te mouwen om de CO2-reductie te versnellen en onze duurzame doelen te realiseren. Mis het niet en meld u aan.

Lees meer

Herziening Bedrijvenregeling: drempel verlaagd

Bedrijven die hun ernstig vervuilde bedrijventerrein saneren, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Deze Bedrijvenregeling en de cofinanciering die erbij hoort, is vorig jaar vereenvoudigd. Nieuw is een harde deadline: bedrijven moeten hun saneringsplan en subsidieaanvraag vóór 2024 indienen.

Lees meer

Natte koeltorenkaart Atlas Leefomgeving nog niet compleet

Voor een groot deel van Nederland staan er al koeltorens op de kaart. De kaart is nog niet compleet. Daarom vraagt het RIVM de bronhouders om de al gemelde koeltorens in hun gebied te beoordelen en te valideren (of af te wijzen). Er staan nog bijna 300 locaties van koeltorens in de database die wel  zijn aangemeld, maar nog niet zijn gevalideerd.

Blok 5 van opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie van start

Meer weten over wet- en regelgeving, besluitvorming en meten en rekenen van luchtkwaliteit? Op 8 november 2018 gaat blok 5 van de Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie van start. U kunt zich nog aanmelden.