InfoMil Actueel 275

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 275

Rijkswaterstaat: makelaar in afvalkennis

De jaarlijkse hoeveelheid restafval die in Nederland de verbrandingsoven in gaat, moet drastisch omlaag. Dat betekent nog betere scheiding van afvalstromen. Rijkswaterstaat ondersteunt gemeenten om hun ambitieuze afvaldoelstellingen te halen. Als kennismakelaar: gemeenten kunnen vooral veel van elkaar leren.

Lees meer

Consultatie Invoeringsbesluit van start

Het Invoeringsbesluit moet zorgen voor een soepele overgang van de huidige regelgeving naar het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. De internetconsultatie is op 29 oktober van start gegaan en u kunt tot 21 december 2018 reageren.

Lees meer

Groen licht voor Betonakkoord

Het Betonakkoord, waarin overheid en bedrijfsleven afspraken hebben gemaakt om de betonketen te verduurzamen, kan definitief worden uitgevoerd. In de zogeheten notificatietermijn van drie maanden zijn er vanuit de EU of vanuit lidstaten geen bezwaren ingediend tegen de afspraken. Onafhankelijk voorzitter Jacqueline Cramer is blij dat het Betonakkoord nu van start kan: ‘Ik roep alle publieke en private opdrachtgevers, toeleveranciers en aannemers op om mee te doen.’

Wijzigingen Activiteitenbesluit in 2019

In 2019 zijn er op verschillende data wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Wijzigingen over energiebesparing, stookinstallaties en reparaties van het Activiteitenbesluit zijn voorgepubliceerd.

LMA-contactdag 2018: Samenwerking loont

Op 8 november 2018 vond de jaarlijkse contactdag van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) plaats. Toezichthouders, (beleids-) adviseurs en analisten van verschillende Omgevingsdiensten (OD's) maar ook van de politie, reisden naar Rotterdam af om met elkaar over verschillende onderwerpen te praten.