InfoMil Actueel 279

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 279

Consultatie Omgevingsregeling van start

Van 1 februari tot en met 8 maart 2019 is de Omgevingsregeling in consultatie. Iedereen die dat wil kan in deze periode reageren op het ontwerp van de regeling. De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. De regeling is bedoeld voor alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving: burgers, bedrijven en overheden.

Lees meer

Hulpmiddel voor het vermijdings- en reductieprogramma ZZS beschikbaar

Er is een nieuw hulpmiddel (het stappenplan) voor het opstellen van een vermijdings- en reductieprogramma voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Het doel is meer diepgang en uniformiteit in deze programma’s te krijgen. Bedrijven kunnen het stappenplan doorlopen om hieraan invulling te geven. Het bevoegd gezag kan het hulpmiddel gebruiken om te beoordelen of het vermijdings- en reductieprogramma volledig is. En om concrete acties af te spreken met het bedrijf voor het verder minimaliseren van ZZS.

Informatieplicht benzine met bio-ethanol naar Besluit brandstoffen luchtverontreiniging

De wijziging is 29 januari 2019 voorgepubliceerd en staat tot 4 weken na deze datum open voor inspraak. Het gaat over het informeren van de consument door tankstations over benzine waar bio-ethanol is bijgemengd. De meeste eisen gaan van het Activiteitenbesluit naar een ander besluit.

3 miljoen euro beschikbaar voor handhaving informatieplicht energiebesparende maatregelen

Vanaf 1 juli 2019 treedt voor bedrijven de informatieplicht energiebesparende maatregelen in werking. Voor handhaving van de informatieplicht energiebesparende maatregelen is door de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) een bijdrage van 3 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Klimaatmonitor brengt energiebesparing Wet milieubeheer in beeld

Het Filterinstrument erkende maatregelen (FEM) is nu gekoppeld aan de Klimaatmonitor waardoor de resultaten van de gebruikers (op hoofdlijnen) zijn gevisualiseerd. Het FEM maakt het mogelijk om effectiever en efficiënter aan de slag te gaan met de erkende maatregelen voor energiebesparing.

Nieuwe tabellen Cwegdek - januari 2019

Er is een nieuw overzicht van wegdekcorrecties gepubliceerd op Kenniscentrum InfoMil. Deze horen bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wegdekcorrectiefactoren worden gebruikt bij het berekenen van wegverkeerslawaai. Aanleiding is de publicatie van een nieuw rapport.

Standaardteksten LRSO voortaan alleen nog zichtbaar op Kennisnet

De standaardteksten van en nieuwsberichten over de Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) zijn niet langer zichtbaar op de website van InfoMil. Vanaf nu kunt u hiervoor terecht bij de website van Omgevingsdienst NL. Voorlopig blijft de webpagina van de LRSO via InfoMil nog wel in de lucht met algemene informatie over de LRSO. Verder is de LRSO overgestapt op het gebruik van een macro voor de standaardteksten. In dit verband zijn de teksten gesplitst in kaderstellende teksten, overwegingen en voorschriften. Meer informatie daarover verschijnt binnenkort op Kennisnet.

Lees meer