InfoMil Actueel 280

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 280

Vernieuwing van de AIM beheeromgeving

De AIM beheermodule is al meer dan 10 jaar oud en technisch aan vernieuwing toe. Daarnaast zijn de eisen voor beveiliging (zowel opslag als authenticatie) aangescherpt en voldoet de AIM beheermodule daar nu niet aan. Ook zijn er wensen om het gebruik van de AIM te optimaliseren. Rijkswaterstaat gaat de AIM beheeromgeving geheel vernieuwen.

4 nationale netwerkbijeenkomsten energiebesparing in 2019

Op 21 maart 2019 vindt de eerste van 4 netwerkbijeenkomsten van dit jaar plaats. De locatie is La Vie Meeting Center te Utrecht. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert de bijeenkomsten samen met Kenniscentrum InfoMil. Medewerkers energie werkzaam bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk worden tijdens deze bijeenkomsten bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen.

Consultatie standaarden voor omgevingsdocumenten van start

De consultatie over de standaarden voor omgevingsdocumenten is gestart. Denk mee en dien voor 22 maart 2019 via het consultatieformulier uw reactie in.

Nieuwe tabellen Cwegdek - februari 2019

Er is een nieuw overzicht van wegdekcorrecties gepubliceerd op de site van Kenniscentrum InfoMil. Deze horen bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wegdekcorrectiefactoren worden gebruikt bij het berekenen van wegverkeerslawaai. Aanleiding is de goedkeuring van een herziend rapport over Geosilent in keperverband.

Internetconsultatie aanvullingsbesluit geluid gestart

Van 25 februari tot en met 8 april 2019 is het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet in consultatie. Iedereen die dat wil kan tot en met 8 april reageren op het Aanvullingsbesluit.

Negen nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen

Negen nieuwe stoffen die voldoen aan de criteria van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn in januari en februari door het RIVM toegevoegd aan de stoffenlijst ZZS.